Browsing by Category Diğer

Showing results 256 to 275 of 514 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Karaburun Yarımadasında yetişen Hurma zeytininin bazı kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinin karakterizasyonuÖzen, Fatma Banu ; Baysal, Ayşe Handan ; Tokatlı, Figen 
2016Karaburun Yarımadası’ndaki deniz suyu girişimi ve denize boşalımının hidrojeolojik çalışmalar ve matematiksel modelleme İle araştırılmasıBaba, Alper 
2009Kararlı fotonik kristal optik fiber ve çizgisel kusurlu dalga kılavuzu tasarımıSözüer, H. Sami ; Şengün, Hediye Duygu
2009Kateşol-O-metiltransferaz (KOMT) enzim aktivitesinin bitkilerden elde edilen bazı alkaloitler ve fenollerle engellenmesiBayraktar, Oğuz 
23-Sep-2019Katlanabilir kafes yapısıKiper, Gökhan 
2005Katmanlı geçiş metal oksit katı hal maddelerinin sentezi, X-ray tek kristal yapı tayini ve fiziksel özelliklerinin araştırılmasıEmirdağ Eanes, Mehtap ; Şahin, Aytaç; Özmen, Bahar
2010Klasik Türk müziği kayıtlarının otomatik olarak notaya dökülmesi ve otomatik makam tanımaBozkurt, Barış ; Savacı, Ferit Acar ; Karaosmanoğlu, Mustafa Kemal
2001Kompozit aluminyum köpük malzemesinin hazırlanması ve mekanik özelliklerinin karakterizasyonuYılmaz, Selahattin ; Güden, Mustafa ; Elbir, Semih
2019Kontrollü antibiyotik salımı yapan kitosan/silika bazlı kompozit doku iskelelerinin geliştirilmesi ve sert doku mühendisliği için kullanım potansiyelinin araştırılmasıTıhmınlıoğlu, Funda ; Ergür, Bekir Uğur; Kozacı, Leyla Didem
2013Kontrollü salım özelliklerine sahip antimikrobiyel, nanokompozit gıda ambalaj filmlerinin geliştirilmesiAlsoy Altınkaya, Sacide ; Pekşen Özer, Bahar Başak; Oymacı, Pelin; Uz, Metin; Büyüköz, Melda 
23-Jan-2017Konumlama mekanizmasıDede, Mehmet İsmet Can ; Kiper, Gökhan 
2020Koronavirüs sürecinde İYTE Kütüphanesi hizmetleri ve kullanıcı memnuniyetiBinen, Ayşen ; Gürdal, Gültekin ; İdin, Şükrü Merter ; Can, Gönül Kafalı 
2019KRAS(G12C) inhibitors on the horizonÇağır, Ali ; Azmi, Asfar S.
2012Kumlarda ve stili kumlarda suvılaşmanın ve sıvılaşma sonrası direncin belirlenmesinde sarsma tablası deneyleriEcemiş, Nurhan 
2023Kurumsal arşivlerde çok dilli ve İngilizce olmayan içeriklerin yönetilmesiCOAR; Gürdal, Gültekin 
30-May-2014Kurumsal arşivlerin kayıt edileceği harmanlama ve listeleme rehberleriGürdal, Gültekin ; Çelik, Sönmez 
2019Küçük rüzgar türbinlerinin optimizasyonu ve ticari promosyonuBingöl, Ferhat 
2019La médecine de précision en oncologie: challenges, enjeux et nouveaux paradigmesCox, Stephanie; Rousseau-Tsangaris, Marina; Abou-Zeid, Nancy; Dalle, Stephane; Leurent, Pierre; Cutivet, Arnaud; Baran, Yusuf 
2022Lactic acid bacteria: isolation–characterization approaches and industrial applicationsMeruvu, Haritha; Tellioğlu Harsa, Şebnem 
2008Laktik asit bakterileri, lisozim ve laktoperoksidaz kullanılarak antimikrobiyal özellik taşıyan yenebilir filmlerin geliştirilmesi, plastik ambalaj materyallerine ve çeşitli gıdalara uygulanmasıKorel, Figen ; Yemnicioğlu, Ahmet; Altınkaya, Sacide Alsoy ; Arslanoğlu, Alper