Browsing by Project

Showing results 425 to 524 of 1107 < previous   next >
Title
Hücre Dışı Veziküllerin Saptanması
Hücre Farklılaşmasının Manyetik Levitasyon Yöntemi ile Tanımlanması
Hücre Yönlenmesi için Lazer Ablasyonu ile Cam Yüzey Üzerinde Mikro-Desenli Hidrojel Hazırlanması
Hızlı Şarj Durumunda Elektrikli Araçlardaki Pil Ömrünün Uzatılması Için Soğutma Tasarımlarının Araştırılması
IL-6’nın T-Hücre Sağkalımına Etkisi
In Vitro ve In Vivo Meme Kanseri Modellerinde Intronik Promotörlü Stabil Intronik Sekans Rna'Ların Genom Kapsamlı Araştırılması
Infiltrasyon Yöntemiyle Elde Edilmiş La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3 - Ce0.9Gd0.1O2-d Kompozit KOYH Katodunun Elektrokimyasal Performansı Çalışması
info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/283595
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/BIDEB/116C073
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/EEEAG/113E147
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/EEEAG/113E496
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/EEEAG/114E62
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/EEEAG/115E038
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/EEEAG/115E726
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/EEEAG/115E918
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/KBAG/113Z155
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/KBAG/114Z177
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/KBAG/114Z318
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/KBAG/114Z777
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/KBAG/114Z874
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/KBAG/114Z940
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/KBAG/115R301
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/KBAG/116Z380
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MFAG/114F397
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MFAG/116F206
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/SBAG/215S862
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/107T475
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/110T782
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/112T507
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/112T946
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/113T025
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/114F341
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TBAG/212T201
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TEYDEP/1150065
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TOVAG/106O246
info:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/TOVAG/213O126
Inkjet Yazıcı İle Yüksek Çıktılı Kombinasyonel Su Ayrıştırma Katalizörü Baskısında Kullanılmak Üzere Mürekkep Formülasyonunun Geliştirilmesi
Interactions of Breast Cancer Cells with Macrophages in Controlled 3D in vitro Microenvironments
Investigation of the effects of Thermal Stratification on Hydrodynamics of a Reservoir
IRF6'nın Meme Kanserinde Tümör Baskılayıcı Rolünün ve p63 Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Isochrysis Galbana Mikroalglerinin Çeşitli Koşullarda Büyümeleri ve Yağ Üretimlerinin İncelenmesi
Isopropanol-Bağımlı ve Alkali pH ile İndüklenen Tripsin Jeli Oluşumunun ve Bu Jelin Katı Yüzeyde Oluşturduğu İnce Tabakanın Yapısal, Fonksiyonel ve Reolojik Karakterizasyonu ile Biyoteknolojik Uygulamaları
Işık Geçirgenliği Düşük Sıvı Gıdalar İçin Sürekli Akış-UV Reaktör Dizaynı
Işıma Yapan Polimerik Lif Demetlerinin Elektrodokuma Metodu ile Eldesi ve Optik Özelliklerinin Tanımlanması
(iv) İnovatif Yöntemler ile Nano Liflerin Elektro-Spreyleme / Elektro-Spinning Gibi Teknikler ile Yüzeye Kaplanması Yöntemi ile Kompozit Birleşme Bölgesi Performansının Artırılması
İçme Sularındaki Dezenfeksiyon Yan Ürünlerinin Oluşumunun Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi
İki Boyutlu Elektronik Uygulamalar İçin Silisen Üretimi
İki Boyutlu Van Der Waals Manyetik Yapılarında Moire Yapıları ile Egziton Özelliklerinin Mühendisliği
İkinci Nesil Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin ve Sfingozin Kinaz İnhibitörünün Philadelphia Kromozomu Pozitif Akut Lenfoblastik Lösemi Hücrelerindeki İnsan Telomeraz Enzimi (hTERT) Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
İkinci Nesil Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin ve Sfingozin Kinaz İnhibitörünün Philadelphia Kromozomu Pozitif Akut Lenfoblastik Lösemi Hücrelerindeki İnsan Telomeraz Enzimi (hTERT) Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
İkincil Gözeneklere Sahip Mikro/nano-poroz Sistemlerde Gaz Akışlarının Karakterize Edilmesi
İklime Duyarlı Konut Binalarında Gerçek Zamanlı Optimizasyon İçin Dijital İkiz Uygulamaları: Sıcak-Nemli İklimde Bir Vaka Çalışması
İlaç Keşfi İçin Yonga-Üzeri-Laboratuvar
İlaç Taşıma Uygulamalarında Salisilik Asit İçin Moleküler Baskılanmış Polimer Sentezi
İlaç Yüklü Katyonik Albumin Nanoparçacıklarının Sentezi, Karakterizasyonu ve İlaç Takibinin EPR Spektroskopisi ile Çalışılması
İlaç Yüklü Katyonik Albumin Nanoparçacıklarının Sentezi, Karakterizasyonu ve İlaç Takibinin EPR Spektroskopisi ile Çalışılması
İlaç Yüklü Nano-Taşıyıcı Sistem Olarak Metal-Organik Yapıların Sentezi ve Uygulamaları
İlköğretim Okullarında Bina-İçi Çevresel Kalitenin Değerlendirilmesi
İlmiğe Dayalı İzotermal Çoğaltma Yöntemi ile Staphylococcus aureus Varlığının Saptanması
İnce Bağırsak Enterosit Hücrelerinde Artan Hücre İçi Glikoz Miktarına Bağlı Moleküler ve Genetik Yanıtın Araştırılması
İnce Film Güneş Pilleri İçin Molibdenyum Folyo Üzerinde Mıknatıksal Saçtırma Tekniğiyle Üretilmiş Cu2ZnSnS4 Yarıiletkeni
İnce Metal Film Kaplı Yüzeylerin Lazer Oluşturmalı Plazma Spektrokopisi (LIPS) ile İncelenmesi
İncir Pektininden Poli-Oligosakkaritlerin Eldesi ve Kolonik İnflamasyonu Önleyici Rollerinin Araştırılması
İnfiltre Edilmiş GDC Seramiklerinin Sinterlenme Davranışlarının İncelenmesi
İnhomojen Bulutlu Ortamda Işıma Aktarımı Modellemesi
İnjektif Modülleri R-Projektif ve Max-Projektif Olan Halkaların Yapılarının İncelenmesi
İnjektif Modülleri R-Projektif ve Max-Projektif Olan Halkaların Yapılarının İncelenmesi
İnsan CD4+T Hücrelerinde IL-6 Reseptör Eksperasyonunun Akım Sitometrisi Kullanılarak Belirlenmesi
İnsan Th17 Hücrelerinde Apoptozun Ölçülmesi
İnsan Th17 Hücrelerinde Sağkalım ve Ölüm Sinyal Ağlarının Araştırılması
İnsanda Apoptozu Düzenleyen Uzun Kodlamayan RNA'ların Belirlenmesi ve Fonksiyonel Karakterizasyonu
İnsansız Hava Aracı Üzerinde Kaydedilen Video ile Eşzamanlı Yükseklik, Pozisyon ve Yön Bilgilerini Kaydeden Donanımının ve Bağlantılı Zenginleştirilmiş Çokluortam İçeriğinin Geliştirilmesi
İnterlökin-10 (IL-10) ve İnterlökin-10 reseptör (IL-10R1) genetik çeşitliliğinin Behçet hastalığına olan etkisinin Türk Behçet hastalarında İncelenmesi
İnterlökin-10 Reseptör (IL-10R1) Epigenetik Değişim Profilinin Behçet Hastalığına Olan Etkisinin İncelenmesi
İnterlökin-10 Reseptör (IL-10R1) Gen Anlatım Seviyesinin Behçet Hastalığındaki Rolünün İncelenmesi
İyonik Sıvıların Kullanılmasıyla Elde Edilecek Albumin Nano Parçacıkların İlaç Taşımında Kullanılması
İYTE Biyomühendislik Bölümü Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi
İYTE FabLab
İYTE Fakülte Dersliklerinin Akustik Açıdan Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi
İYTE Kampüsünde Çok-Klorlu Bifenil Kirliliğine Uzun Mesafeli Atmosferik Taşınımın Etkisi
İYTE Kampüsünün Dış Ortam Isıl Konfor Koşullarının Analizi
İYTE Test Odasının Higrotermal Davranışının Deney ve Simulasyon ile İncelenmesi
İYTE Yaşam Merkezinde Bir Online CBS Tabanlı İzleme ve Enerji Talebi Tahminleme ve Modelleme Projesi
İzmir İlinde Kabuklu Deniz Ürünlerinde İnsan Rotavirüsü Tespiti
İzmir Körfez Çamurunun Yapı Tuğlası Üretiminde Katkı Maddesi Olarak Kullanılması
İzmir ve Çevresindeki Önemli Ulaşım ProjelerininBölgesel ve Kentsel Trendler Üzerindeki Etkilerinin Çapraz Etkileşimli Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi.
İzmir Yöresi Peynirlerinden İzole Edilen Staphylococcus aureus izolatlarının antibiyotik dirençliliği profilinin saptanması
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ar-Ge Stratejisi Belgesi (Nanoteknoloji Araştırmaları)
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atık Su Kaynaklarının İzlenerek Geri Kazanılmaya Uygunluğunun Değerlendirilmesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Çalışan Araştırma Görevlilerinin Mesleksel Sağlık Risklerinin Belirlenmesi
İzmir'de Kalıcı Organik Kirleticilere Maruziyetin ve İlişkili Sağlık Risklerinin Değerlendirilmesi
İzmir'in Tarihi Sinemaları: Belgeleme ve Sözlü Tarih Çalışması
İzmir, Agios Ioannis Theologos Kilisesi ve Rum Okulu Çevresindeki Çok Kültürlü Yerleşimin Korunması Üzerine Değerlendirmeler
İzmir, Selçuk'ta Bulunan Beylikler Dönemi Hamam Yapılarının Harç ve Sıva Özellikleri
İzmir`deki Büyük Alışveriş Merkezlerine Eleştirel Bir Yaklaşım
İzmir’de Kümelenme Trendi Gösteren Gelinlik Sektörü İçin Mekansal Ve Organizasyonel Ekosistem Haritasının Çıkarılması Projesi
İzmir’de Endüstri Mirası olarak Halkapınar Su Pompa İstasyonu Binasının Korumaya Yönelik Değerlendirilmesi
İzmir’de Kentsel, Yarı-Kentsel ve Kırsal Kesimlerde Bulunan Ev, Okul ve Kafe/Bar/Restoranlardan Alınan Çökelmiş Toz Örneklerinde PCB Düzeylerinin Belirlenmesi
İzokinolinlerin Borilasyonu
İzokinolinlerin Borilasyonu