İYTE Biyomühendislik Bölümü Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi


Project Title/Proje Başlığı
İYTE Biyomühendislik Bölümü Araştırma Altyapısının Güçlendirilmesi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
03-08-2020
Expected Completion/Beklenen Bitiş
03-08-2021
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
150000
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2020IYTE-2-0002