İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atık Su Kaynaklarının İzlenerek Geri Kazanılmaya Uygunluğunun Değerlendirilmesi


Project Title/Proje Başlığı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Atık Su Kaynaklarının İzlenerek Geri Kazanılmaya Uygunluğunun Değerlendirilmesi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
10-08-2020
Expected Completion/Beklenen Bitiş
10-08-2021
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
150000
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2020IYTE-2-0007