İYTE Test Odasının Higrotermal Davranışının Deney ve Simulasyon ile İncelenmesi


Project Title/Proje Başlığı
İYTE Test Odasının Higrotermal Davranışının Deney ve Simulasyon ile İncelenmesi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
05-06-2015
Expected Completion/Beklenen Bitiş
05-06-2017
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
40.000
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2015İYTE02