İYTE Yaşam Merkezinde Bir Online CBS Tabanlı İzleme ve Enerji Talebi Tahminleme ve Modelleme Projesi


Project Title/Proje Başlığı
İYTE Yaşam Merkezinde Bir Online CBS Tabanlı İzleme ve Enerji Talebi Tahminleme ve Modelleme Projesi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
05-12-2016
Expected Completion/Beklenen Bitiş
05-03-2018
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
2812
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2016IYTE10