İnterlökin-10 Reseptör (IL-10R1) Epigenetik Değişim Profilinin Behçet Hastalığına Olan Etkisinin İncelenmesi


Project Title/Proje Başlığı
İnterlökin-10 Reseptör (IL-10R1) Epigenetik Değişim Profilinin Behçet Hastalığına Olan Etkisinin İncelenmesi
Internal project ID/Kurum Proje No
2022IYTE-1-0003
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Yürürlükte
Start date/Başlama Tarihi
01-06-2022
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-06-2023
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
İYTE BAP
 
OA Mandate/Açık Erişim Yetkisi
 
Amount/Destek Miktarı
6000
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Duration/Süre
1 yıl
 
Grant number/Proje No
2022IYTE-1-0003