İYTE Kampüsünde Çok-Klorlu Bifenil Kirliliğine Uzun Mesafeli Atmosferik Taşınımın Etkisi


Project Title/Proje Başlığı
İYTE Kampüsünde Çok-Klorlu Bifenil Kirliliğine Uzun Mesafeli Atmosferik Taşınımın Etkisi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-04-2019
Expected Completion/Beklenen Bitiş
29-11-2019
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
5000
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
IYTE0009