İnce Metal Film Kaplı Yüzeylerin Lazer Oluşturmalı Plazma Spektrokopisi (LIPS) ile İncelenmesi


Project Title/Proje Başlığı
İnce Metal Film Kaplı Yüzeylerin Lazer Oluşturmalı Plazma Spektrokopisi (LIPS) ile İncelenmesi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-06-2006
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-06-2008
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
19.000
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2006 İYTE 12