Browsing by Category Diğer

Showing results 24 to 43 of 528 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Approaches to optimization for movable shading systems: A review of optimization methods and toolsKeskinel, Yeşim; İlal, Mustafa Emre 
2012Araştırma kurumları için OpenAIRE kılavuzuKutlutürk, Levent; Gürdal, Gültekin ; Çelik, Sönmez ; Türkfidanı, Ata; Bulut, Burcu
2023Araştırma verilerinin yönetimiYavuz, Begüm 
2018Arazi kullanım - ulaşım planlaması bütünlüğünde uyum için model önerisiDuvarcı, Yavuz ; Alver, Yalçın
Jul-2018Are there really conformal frames? Uniqueness of affine inflationAzri, Hemza 
2007Arpada (Hordeum vulgera L.) Bor toksisitesine tolerans gösteren genlerin mRNA dıfferentıal dısplay ve rt-pcr yöntemleri ile belirlenmesi ve karakterizasyonuKarakaya, H. Çağlar ; Akıncı, Ersin
2011Aspartic proteinases from Mucor spp. in cheese manufacturingYeğin, Sırma; Fernandez-Lahore, Marcelo; Jose Gama Salgado, Antonio; Güvenç, Ulgar; Göksungur, Yekta; Tarı, Canan 
2011Aspergillus sojae tarafından poligalakturonaz (PG) enzimin üretimi ve pürifikasyonu: Morfoloji ve sıvı reolojisinin toplam sistem verimliliği üzerine olan etkilerinin endüstriyel uygulamalara yakın ölçeklerde deneysel ve teorik yaklaşımla incelenmesiTarı, Canan ; Ünlütürk, Sevcan 
2013Atomik kuvvet mikroskobu uygulamaları için yüksek hızlı, aktüatörsüz ve dinamik görüntüleme metodunun geliştirilmesiBalantekin, Müjdat 
2023Authentication of vinegars with targeted and non-targeted methodsÇavdaroğlu, Çağrı ; Özen, Banu 
2023Author Correction: The influence of nano filter elements on pressure drop and pollutant elimination efficiency in town border stations (Scientific Reports, (2023), 13, 1, (18793), 10.1038/s41598-023-46129-5)Heris, S.Z.; Ebadiyan, H.; Mousavi, S.B.; Nami, S.H.; Mohammadpourfard, M. 
2023Avrupa Açık Bilim Bulutu'na genel bakışYavuz, Begüm 
2023Bacillus cereus: A review of “fried rice syndrome” causative agentsLeong, Sui Sien; Korel, Figen ; King, Jie Hung
2006Bağımsız bileşen analizinin iletişim, imge işleme ve jeofizikteki uygulamalarıSankur, Bülent; Gençağa, Deniz; Kalkan, Olcay; Altınkaya, Mustafa Aziz 
2017Bakır mineralinin anemi durumundaki dengeleyici ve düzeltici etkisinin moleküler ve genetik düzeyde insan enterosit hücre modelinde araştırılmasıGüleç, Şükrü 
2018Bazik amino asit içeren çift-protonlanmış peptit iyonlarının gaz-fazı parçalanma mekanizmalarının kütle spektrometresi ile çalışılmasıYalçın, Talat 
2005Bazı ilaç aktif maddelerin farmasötik preparatlarda ve insan serumu gibi biyolojik sıvılarda eletktroanalitik metotlar (Voltametrik ve polarografik teknikler ile tayiniÖzkan, Sibel; Yılmaz, Selahattin ; Uslu, Bengi; Dilgin, Yusuf; Yağmur, Sultan; Süren, Esin; Akgün, Nur
2007Bazı kültür ve yabani domates,biber ve patlacan türlerinde antioksidant özelliği olan karakter için mevcut genetik varyasyonun tayin edilmesi ve bu karakterleri kontrol eden genlerin moleküler haritalanmasıFrary, Anne ; Doğanlar, Sami ; Yemenicioğlu, Ahmet ; Rusçuklu, Dane; Ökmen, Bilal ; Şığva, Hasan Özgür; Tümbilen, Yeliz; Keçeli, Mehmet Ali; Yüce, Duygu; Göl, Deniz; Kırsoy, Öyküm
2006Bazı toksik metal iyonlarının kalsit ve aragonit mineralleri ile etkileşimi sonucu oluşan karbonatların oluşum kinetikleri ve morfolojik karakteristiklerinin spektroskopik ve mikroskobik tekniklerle incelenmesiShahwan, Talal ; Eroğlu, Ahmet Emin ; Tunusoğlu, Gözde; Altay, Özge; Yılmaz, Sinan
2016Beta maritima bitkisinde tuz toleransında rol oynadığı düşünülen üç genin karakterizasyonuKarakaya, Hüseyin Çağlar