Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/13399
Title: Araştırma kurumları için OpenAIRE kılavuzu
Authors: Kutlutürk, Levent
Gürdal, Gültekin
Çelik, Sönmez
Türkfidanı, Ata
Bulut, Burcu
Abstract: Bu metin, Araştırma Kurumlarına yardımcı olmak için 13.04.2011 tarihinde yayımlanan OpenAIRE Kılavuzu'nun çevirisidir. Çeviri, ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler Grubu üyeleri ve ÎYTE Kütüphanesi tarafından yürütülen OpenAIREplus Projesi, Türkiye Yardım Masası destek ekibinin işbirliği ile yapılmıştır.OpenAIRE Projesi, bir Avrupa Yardım Masası Sistemi aracılığıyla araştırmacılara Avrupa Komisyonu Yedinci Çerçeve Programıyla uyumlu bir destek sağlamayı; araştırmacıları, bu çerçeve program kapsamında fon desteği alan çalışmalarına ait çıktılarını OpenAIRE Portalı 'na dahil bir kurumsal veya konusal arşivde yayımlamaları için desteklemeyi hedeflemektedir. OpenAIRE Projesinin devamı niteliğinde olacajc birproje olan OpenAIREplus 'ın temel amacı ise, hakemli bilimsel yayınlara ve ilişkili veri setlerine sağlam çapraz bağlantılar sağlamaktır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/135600
https://hdl.handle.net/11147/13399
ISSN: 1300-0039
2147-9682
Appears in Collections:Library / Kütüphane
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.