Browsing by Category Diğer

Showing results 21 to 39 of 515 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Anot destekli katı oksit yakıt hücrelerinde (KOYH) elektrolit tabakası yoğunluğunun artırılmasıSındıraç, Can; Büyükaksoy, Aligül; Akkurt, Sedat 
2018Anti-apoptotik GTF2A1-AS uzun kodlamayan RNA’sının hücreiçi konumunun ve etkileştiği komplekslerin tanımlanmasıAkgül, Bünyamin 
2016Application of low intensity mechanical vibrations for bone tissue maintenance and regenerationÖlçüm, Melis; Baskan, Öznur ; Karadaş, Özge; Özçivici, Engin 
2021Approaches to optimization for movable shading systems: A review of optimization methods and toolsKeskinel, Yeşim; İlal, Mustafa Emre 
2012Araştırma kurumları için OpenAIRE kılavuzuKutlutürk, Levent; Gürdal, Gültekin ; Çelik, Sönmez ; Türkfidanı, Ata; Bulut, Burcu
2023Araştırma verilerinin yönetimiYavuz, Begüm 
2018Arazi kullanım - ulaşım planlaması bütünlüğünde uyum için model önerisiDuvarcı, Yavuz ; Alver, Yalçın
Jul-2018Are there really conformal frames? Uniqueness of affine inflationAzri, Hemza 
2007Arpada (Hordeum vulgera L.) Bor toksisitesine tolerans gösteren genlerin mRNA dıfferentıal dısplay ve rt-pcr yöntemleri ile belirlenmesi ve karakterizasyonuKarakaya, H. Çağlar ; Akıncı, Ersin
2011Aspartic proteinases from Mucor spp. in cheese manufacturingYeğin, Sırma; Fernandez-Lahore, Marcelo; Jose Gama Salgado, Antonio; Güvenç, Ulgar; Göksungur, Yekta; Tarı, Canan 
2011Aspergillus sojae tarafından poligalakturonaz (PG) enzimin üretimi ve pürifikasyonu: Morfoloji ve sıvı reolojisinin toplam sistem verimliliği üzerine olan etkilerinin endüstriyel uygulamalara yakın ölçeklerde deneysel ve teorik yaklaşımla incelenmesiTarı, Canan ; Ünlütürk, Sevcan 
2013Atomik kuvvet mikroskobu uygulamaları için yüksek hızlı, aktüatörsüz ve dinamik görüntüleme metodunun geliştirilmesiBalantekin, Müjdat 
2023Authentication of vinegars with targeted and non-targeted methodsÇavdaroğlu, Çağrı ; Özen, Banu 
2023Avrupa Açık Bilim Bulutu'na genel bakışYavuz, Begüm 
2023Bacillus cereus: A review of “fried rice syndrome” causative agentsLeong, Sui Sien; Korel, Figen ; King, Jie Hung
2006Bağımsız bileşen analizinin iletişim, imge işleme ve jeofizikteki uygulamalarıSankur, Bülent; Gençağa, Deniz; Kalkan, Olcay; Altınkaya, Mustafa Aziz 
2017Bakır mineralinin anemi durumundaki dengeleyici ve düzeltici etkisinin moleküler ve genetik düzeyde insan enterosit hücre modelinde araştırılmasıGüleç, Şükrü 
2018Bazik amino asit içeren çift-protonlanmış peptit iyonlarının gaz-fazı parçalanma mekanizmalarının kütle spektrometresi ile çalışılmasıYalçın, Talat 
2005Bazı ilaç aktif maddelerin farmasötik preparatlarda ve insan serumu gibi biyolojik sıvılarda eletktroanalitik metotlar (Voltametrik ve polarografik teknikler ile tayiniÖzkan, Sibel; Yılmaz, Selahattin ; Uslu, Bengi; Dilgin, Yusuf; Yağmur, Sultan; Süren, Esin; Akgün, Nur