Browsing by Category Diğer


???browse.nav.jump.publicationcategory???
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 21 to 40 of 398 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Araştırma kurumları için OpenAIRE kılavuzuKutlutürk, Levent; Gürdal, Gültekin ; Çelik, Sönmez; Türkfidanı, Ata; Bulut, Burcu
2018Arazi kullanım - ulaşım planlaması bütünlüğünde uyum için model önerisiDuvarcı, Yavuz ; Alver, Yalçın
Jul-2018Are there really conformal frames? Uniqueness of affine inflationAzri, Hemza 
2007Arpada (Hordeum vulgera L.) Bor toksisitesine tolerans gösteren genlerin mRNA dıfferentıal dısplay ve rt-pcr yöntemleri ile belirlenmesi ve karakterizasyonuKarakaya, H. Çağlar ; Akıncı, Ersin
2011Aspartic proteinases from Mucor spp. in cheese manufacturingYeğin, Sırma; Fernandez-Lahore, Marcelo; Jose Gama Salgado, Antonio; Güvenç, Ulgar; Göksungur, Yekta; Tarı, Canan 
2011Aspergillus sojae tarafından poligalakturonaz (PG) enzimin üretimi ve pürifikasyonu: Morfoloji ve sıvı reolojisinin toplam sistem verimliliği üzerine olan etkilerinin endüstriyel uygulamalara yakın ölçeklerde deneysel ve teorik yaklaşımla incelenmesiTarı, Canan ; Ünlütürk, Sevcan 
2021Authentication of vinegars with targeted and non-targeted methodsÇavdaroğlu, Çağrı ; Özen, Banu 
2023Authentication of Vinegars with Targeted and Non-targeted MethodsÇavdaroğlu, C.; Özen, B. 
2017Bakır mineralinin anemi durumundaki dengeleyici ve düzeltici etkisinin moleküler ve genetik düzeyde insan enterosit hücre modelinde araştırılmasıGüleç, Şükrü 
2018Bazik amino asit içeren çift-protonlanmış peptit iyonlarının gaz-fazı parçalanma mekanizmalarının kütle spektrometresi ile çalışılmasıYalçın, Talat 
2016Beta maritima bitkisinde tuz toleransında rol oynadığı düşünülen üç genin karakterizasyonuKarakaya, Hüseyin Çağlar 
2017Beton için yeni bir statik ve dinamik mekanik karakterizasyon metodolojisi geliştirilmesiTaşdemirci, Alper ; Güden, Mustafa ; Saatcı, Selçuk 
2007Biber (Capsicum annuum)'da tütün mozayik virüsü (TMV), patates Y virüsü (PVY), ve hıyar mozayik virüslerine (CMV) dayanıklılığı kontrol eden genlerin belirlenmesi, genetik haritalanması ve moleküler ıslahıDoğanlar, Sami ; Frary, Anne ; Gümüş, Mustafa; Balcı, Evrim; Keçeli, Mehmet Ali
2019Bifonksiyonel katalizör ile selülozun sorbitole seçici katalitik hidrotermal elektroliziYüksel Özşen, Aslı 
2022Bilimsel iletişim birimi [2022-04-26]Binen, Ayşen ; Yavuz, Begüm ; İdin, Şükrü Merter ; Can, Gönül Kafalı ; Gürdal, Gültekin 
Sep-2013Biotechnology for enhanced nutritional quality in plantsUncu, Ayşe Özgür; Doğanlar, Sami ; Frary, Anne 
2014Birden fazla biyomolekülün algılanması için akıllı nanoyapı dizileriZareie, Hadi M.; Bulmuş, Volga 
2011Biyoaktif maddelerin kontrollu salımı için kompozit veya karışımlardan oluşan aktif yenilebilir gıda ambalaj malzemeleri geliştirilmesiYemenicioğlu, Ahmet ; Atabay, Halil İbrahim ; Uysal, İlke; Aydemir, Levent Yurdaer; Arcan, İskender; Korel, Figen ; Boyacı, Derya
2020Biyobenzetilmis nano yüzey yapıları kullanarak ıslanma ve akış kontrolüBarışık, Murat 
2017Biyobenzetim tabanlı enerji yutucu zırh sistemlerinin tasarımı ve optimizasyonuTaşdemirci, Alper ; Güden, Mustafa