Browsing by Project

Showing results 933 to 1032 of 1094 < previous   next >
Title
Süt Ürünlerimizden İzole Edilen Mikroorganizmalardan Laktaz Enzimi Üretimi, Saflaştırılması ve İmmobilizasyonu
Synthesis of Enantiopure Tetra-Substituted Allenes
Szemeredi Teoremi Çevresinde
Sıcak Su ile Pastörize Edilmiş Kabuklu Yumurtaların Kalite Parametrelerinin Değişiminin Depolama Süresince Belirlenmesi
Sıvı Kristal İçerisinde Kuantum Noktalar
Sıvı Ortam Küf Fermentasyonunda Morfolojiye Etki Eden Oksijen Transferinin İncelenmesi ve Matematiksel Modellenmesi
Sıvı Yumurta Ürünlerinin Ultra Viole (UV) Işık İle Dezenfeksiyonu
Şevketibostan (Scolymus Hispanicus L.) Ekstraktının in Vitro Antidiyabetik Modellerde Test Edilmesi
T Hücrelerinde GAPDH Aktivite Ölçümünün Optimizasyonu
Tahtalı Havzasında Hidrodinamik Çevrimin Modellenmesi ve Düşeyde Akım Profilinin Sıcaklılkla İlişkilendirilmesi
Takipçi Motor Kontrolünde Kullanılabilecek Kompakt bir PLL Devresinin Geliştirilmesi
Tam Homomorfik Şifreleme ile Gizliliği Koruyan Nadir Hastalık Analizi
Tamamen Optik Paket Anahtarlamalı Ağlar için Düğüm Tasarımı
Tarçın Yağı Yüklü Nanokil Katkılı Kitosan Nanokompozit İaç Salım Sistemleri
Tarihi Horasan Harcı Hazırlanmasında Kullanılacak Pişirilmiş Killerin Kullanım Koşullarının Araştırılması
Tarihi Kaynaklar Üzerinde Veri Analizi ve Görselleştirme Teknikleri Uygulaması (19. Yüzyıl İngiliz Konsolosluk Raporları Örneğinde)
Tarihi Yapılarda Mermer Yüzeylerinin Bıo-Bozunur Polimer ile Korunması
Tarihi Yapıların Değişimlerinin Belgelenmesi ve Bulguların Arşivlenmesi İçin Fotogrametrik Bir Yöntem Araştırılması
Tarihi Yapıların Restorasyonunda Kullanılacak Sönmüş veya Sönmemiş Kireç ile Üretilen Hidrolik Harçların Özelliklerinin ve Yapısal Davranışlarının Belirlenmesi
Tarım İlacı Kalıntılarının Tespit Edilmesi Için Optik Enzim Sensörü Geliştirilmesi
Tarımsal Atıkların Ekolojik Ambalaj Üretiminde Kullanımı
Tasarım Yoluyla Güvenli Kent Mekanları Yaratılması: Tasarımla Suçun Önlenmesi (CPTED) Prensiplerinin Etkinliğinin Konak Meydanı Tasarımı Örneğinde Ölçülmesi
Tay-Sachs Hastalığı Fare Modellerinde Sialidaz Gen İfade Analizleri
Tay-Sachs Hastalığı Hücre Hatlarında Osteoporozun Belirteçlerinin Araştırılması
Tay-Sachs Hastalığında Mirna'Ların Lizozomal Ekzositoz'un Düzenlenmesindeki Biyolojik Rolünün Araştırılması
Taze Gıdaların Raf Ömrünün Uzatılması için Biyo Kökenli Kaplamaların Geliştirilmesi
Taze Meyve ve Sebzeler için Katmanlı Depozisyon İşlemi ile Model Yenilebilir Nano-Kaplama Elde Edilmesi ve Kaplamaların Karakterizasyonu: Daldırma ve Spreyleme Metodlarının Karşılaştırılması
Taze Meyve ve Sebzelerde Çürümeye Neden Olan Bitki Patojenlerinin İnaktivasyonu İçin Kullanılabilecek Bitkisel Kaynaklı Doğal Maddeler ve Ekstraktlar Belirlenmesi
Tek Boyutlu Polioksotungstat Polimer Zincirlerinin Hidrotermal Sentezi ve Tek Kristal Yapı Analizi
Tek Kullanımlık MALDI Targetlerin Geliştirilmesi: Karakterizasyonu ve Uygulamaları
Tek Kullanımlık MALDI Targetlerin Geliştirilmesi: Karakterizasyonu ve Uygulamaları
Tekrarlı Yarı-küre Çekirdekli Sandviç Yapıların Penetrasyon Davranışının İncelenmesi
Terahertz Band Geçiren Metal Film Pasif Aygıtlar
Terahertz Dalgaları Duyarlı Soğutmasız Vanadyum Oksit Bolometre Dizisi
Terahertz Dalgası Polarizasyon Modülasyonu için Frekansı Ayarlanabilir Grafen Tabanlı Kiral Metamalzemeler
Terahertz Görüntüleme uygulamaları ve Mıknatıssal Saçtırma ile Büyütülen ITO ve Termokromik VO2 İnce Filmlerin Karakterizasyonu
Terahertz Işıyan Mesalarda C-ekseni Josephson Akım Yoğunluğunun Yüzey Alan ve Oksijen Doping Bağımlılığı
Terahertz Uygulamaları Için Sıcaklığı Yükseltilmiş Kuantum Kademeli Lazerler
Termal Kararlı Mikrobiyal Enzimlerinin Keşfi Ve Biyokimyasal Karakterizasyonu
Termofilik Ksilnaz'ın Rekombinant DNA Teknoloji ile Elde Edilmesi ve Biyoteknolojik Uygulamaları
Termokromik Uygulamalar İçin Quartz Cam Üzerine Mıknatıssal Saçtırma Tekniği ile VO2 Büyütülmesi
Th17 Fenotipindeki T Hücrelerinin Ayrıştırılması
The Nanodesign/Preparation/Characterization of Defective TiO2 Based Photocatalysts for Photocatalytic Hydrogen Production
Ticari Olarak Kullanılabilecek Niteliklere Sahip Pektin Metilesteraz Vepolifenol Oksidazın Tarım Endüstrisi Atıklarından Üretilmesi
Titanyum Esaslı Açık Hücreli Köpük Metal Üretim Proses Parametrelerinin ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
Titanyum Esaslı Akıllı Implant Malzemelerinin Geliştirilmesi
Titanyumnitrür ile Kaplanmış ve Nitrojen İmplante Edilmiş CO-CR-MO Alaşımlarının Bio Uyumluluğu
Titreşim Ölçümlerine Dayanan Hasar Azaltıcı Kontrol Ve Ömür Uzatma Simülatörü
Tnfrsf10b-As Uzun Kodlamayan RNA'sının Hücre Motilitesine Olan Etkisinin Araştırılması
Torbalı Yöresindeki Yer altı Sularının Kalite Değerlendirmesi
Toz Metalurjisi ile Üretilen B4C Partikül Takviyeli Alüminyum Matrisli Kompozit Malzemelerin Tribolojik Performanslarının İncelenmesi
Toz Metalurjisi Yöntemi ile Grafen Nanolevha-SiC Takviyeli Alüminyum Esaslı Hibrit Nanokompozitlerin Üretimi ve İncelenmesi
Trafik Kazalarının Önlenmesinde Dinamik Veri Yönetimi İle Erken Uyarı Sistemi: İzmir'In Kaza-Yoğun Caddelerinde Pilot Çalışma
Trafik sahnelerinde tümyönlü ve Ptz kameralar ile araç tespiti ve sınıflandırması
Trafik Sahnelerinde Tümyönlü ve Ptz Kameralar ile Araç Tespiti ve Sınıflandırması
Trioktilfosfin oksit (TOPO) Kaplı İnorganik Perovskitlerin Kolloidal Sentezleri ve Karakterizasyonu
TRNA'lardan Kökenlenen Küçük RNA Fragmanlarının Etkileştiği Komplekslerin Tanımlanması ve Gelişim Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Tsunaminin Kıyı ve Limanlardaki Yüzer Yapılarda, Deniz Araçlarında ve Deniz Tabanında Oluşturacağı Etki ve Hasar Risklerinin Belirlenmesi ve Hasarın Azaltılması için Mühendislik Çözümlerinin Geliştirilmesi
Tuz Stresine Dayanıklı Şeker Pancarı Çeşitlerinde Ekspres Olan Genlerin MRNA Differential Display (Farklılığın Gösterimi) Tekniği Kullanılarak Tanımlanması
Tüketime Hazır Gıdalarda Staphylococcus aureus’un Prevalansının Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
Türbülanslı Akımlarda Parçacık Çökelme Hızının Tahminine Yönelik Bir Yaklaşım Geliştirilmesi ve Farklı Türbülans Modellerinin Uygunluğunun Araştırılması
Türbülansın Askıdaki Katı Maddenin Çökelme Hızına Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması
Türk Düğümlü Halı Dokuma Makinası İçin Düğüm Atma Mekanizması Prototip İmalatı ve Testleri
Türk Mikroalg Koleksiyonuna Ait Dokuz Mikroalg Suşunun Biyokütle ve Yağ Üretkenliklerinin Belirlenmesi
Türk Mikroalg Koleksiyonuna Ait Üç Mikroalg Suşunun Biyokütle ve Protein Üretkenliklerinin Belirlenmesi
Türk Zeytinyağlarında Sağlık ve Kalite ile İlgili Kriterlerinin Belirlenmesi
Türkiye Balları Için Atomik Ve Moleküler Spektrometrik Teknikler Kullanılılarak Kemometrik Sınıflandırma Stratejileri Geliştirilmesi
Türkiye Kara ve Deniz Sınırları için Orta Ölçek Atmosferik Veritabanı Geliştirilmesi
Türkiye'de Gerçekleştirilen Jeotermal Enerji Projelerinin Temiz Enerji Bağlamında Değerlendirilmesi: Balçova Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi-İzmir ve Kızıldere Jeotermal Santrali-Denizli
Türkiye'de Tarihsel Süreç İçinde Yapı Sektöründe Teknoloji Transferi ve Yerel Koşullara ve Tasarım Sürecine Adaptasyonu
Türkiye'de Yetişen Bazı Bitkilerin Antioksidan ve Antibikrobiyal Özelliklerinin Tesbiti
Türkiye’de Gediz Graben’Inde Yüksek Sıcaklıklı Jeotermal Enerji Sistemlerinin Sürdürülebilir Gelişimi Için Jeotermal Akışkanlarda Bor Yönetimi
Türkiye’de Yetiştirilen Üzümlerden Elde Edilen Şarapların Karakterizasyonu: Organik asit ve Şeker Kompozisyonlarının belirlenmesi
Uçucu Kül ve Doğal Zeolitin Beraber Kullanılarak Borun Atık Sulardan Uzaklaştırılması
Uçucu Külden Üretilmiş Yapay Agreganın Kendiliğinden Yerleşen Betonun Reolojisine Etkileri
Ultra İnce Geçiş Metali Dikalkojenitleri, III-V Grubu Bileşikleri ve Bunların Heteroyapıları
Ultra-Dence Unsupervised Heterogeneous Wireless Cloud Coded Networks for 5G/B5G (RECENT)
Ultrafiltrasyon Membranlarının Protein Kirlenme Direncini Artırmak İçin Yeni Bir Yüzey Modifikasyon Yöntemi Geliştirilmesi ve Membranların Performansının Peynir Altı Suyu Filtrasyonunda Test Edilmesi
Ultrafiltrasyon Mikrofiltrasyon Seramik Kompozit Filtrelerin Biyoteknoloji Uygulamaları için Hazırlanması
Ulusal Kavun (Cucumis melo) Koleksiyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin ve Antioksidant İçeriğinin Belirlenmesi
Understanding the roles of mammalian sialidases in glycolipid catabolism (Catabolic sialidases)
Urla İlçesi Banka ATM Tuş Takımlarının ve Trafik Lambası Tuş/Sensörlerinin Mikrobiyal Yapısının Metagenomik Yöntemlerle Araştırılması
Urla İlçesi Tarımsal Alanlarının Dönüşümünün Analizi
UV Işın Yayan Diyotların (UV-LEDS) Taze Sıkılmış Elma Suyunun Pastörizasyonunda Alternatif Bir Teknoloji Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
UV-C Işığının Çilek Suyu Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi
UV-C Işınlama ve Kombine Ilımlı Isıl İşlem Uygulanmış Çilek Suyunun Biyoaktif Bileşiklerinin In-Vitro Biyoerişebilirliklerinin Araştırılması
Uyarıcı Cevaplayabilen PEG-Peptid Konjugatı Bazlı Kürkümin Taşıyıcı Sistemi Geliştirilmesi
Uydu Bileşenlerinin Konumlandırmasına Yönelik ve Yüksek Katlanma Oranına Sahip Katlanabilir Direk Mekanizmaları Tasarımı
Uzun Kodlamayan RNA ve Protein Etkileşimlerinin İrdelenmesi
Uzun Metin Belgesi Sınıflandırması için Transformatörlerin Yerel Dikkat Haritalarının İyileştirilmesi
Üç Boyutlu Doku Kültürü Tekniği ile Çoğaltılan Meme Kanseri Hücrelerinin Düzenli Uygulanan Mekanik Kuvvet Varlığında Yapı ve Davranışlarının İncelenmesi
Üç Boyutlu Model Kullanılarak Tarihi Yapılardaki Mimari Değişimlerin Analizi
Üç Boyutlu Yazıcı ile Mikroakışkan Cihaz Üretimi
Üçlü Alaşım HgxCd1-xTe Yarı-İletken Kolloidal Nanokristallerde Eksiton Spektroskopisi ve Dinamiğinin Nanokristal Kompozisyonu ile İlişkisinin Araştırılması
Ülseratif Kolit ve Crohn Inflamatuvar Bağırsak Hastalıklarının Ayrıştırıcı Klinik Tanısında Kullanılacak Yenilikçi Bir Moleküler Yöntem Geliştirilmesi
Ülseratif Kolit ve Crohn Inflamatuvar Bağırsak Hastalıklarının Ayrıştırıcı Klinik Tanısında Kullanılacak Yenilikçi Bir Moleküler Yöntem Geliştirilmesi
Üstüniletkenlerdeki Josephson Girdap Akısının Terahertz Işıması
Üzüm Çekirdeği Özütü İçeren Fonksiyonel Yenebilir Filmlerin Geliştirilmesi Ve Çeşitli Gıdalara Uygulanması
Vanadyum Oksit İnce Filmlerinin Büyütülmesi ve Sıcaklık-Direnç Karakteristiği
VO2’nin Termal Fırınlama Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu