Tasarım Yoluyla Güvenli Kent Mekanları Yaratılması: Tasarımla Suçun Önlenmesi (CPTED) Prensiplerinin Etkinliğinin Konak Meydanı Tasarımı Örneğinde Ölçülmesi


Project Title/Proje Başlığı
Tasarım Yoluyla Güvenli Kent Mekanları Yaratılması: Tasarımla Suçun Önlenmesi (CPTED) Prensiplerinin Etkinliğinin Konak Meydanı Tasarımı Örneğinde Ölçülmesi
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-06-2006
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-06-2007
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
1.000
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2006 İYTE 46