Türbülanslı Akımlarda Parçacık Çökelme Hızının Tahminine Yönelik Bir Yaklaşım Geliştirilmesi ve Farklı Türbülans Modellerinin Uygunluğunun Araştırılması


Project Title/Proje Başlığı
Türbülanslı Akımlarda Parçacık Çökelme Hızının Tahminine Yönelik Bir Yaklaşım Geliştirilmesi ve Farklı Türbülans Modellerinin Uygunluğunun Araştırılması
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
15-04-2014
Expected Completion/Beklenen Bitiş
15-04-2015
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Funding Program/Fon Programı
1002 - Hızlı Destek
 
Amount/Destek Miktarı
22664
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
114M019