Tamamen Optik Paket Anahtarlamalı Ağlar için Düğüm Tasarımı


Project Title/Proje Başlığı
Tamamen Optik Paket Anahtarlamalı Ağlar için Düğüm Tasarımı
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-03-2010
Expected Completion/Beklenen Bitiş
01-09-2012
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Funding Program/Fon Programı
1001 - Araştırma
 
Amount/Destek Miktarı
118508
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
109E240