Th17 Fenotipindeki T Hücrelerinin Ayrıştırılması


Project Title/Proje Başlığı
Th17 Fenotipindeki T Hücrelerinin Ayrıştırılması
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-01-2010
Expected Completion/Beklenen Bitiş
31-12-2010
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
7.500
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2010İYTE21