Ultra İnce Geçiş Metali Dikalkojenitleri, III-V Grubu Bileşikleri ve Bunların Heteroyapıları


Project Title/Proje Başlığı
Ultra İnce Geçiş Metali Dikalkojenitleri, III-V Grubu Bileşikleri ve Bunların Heteroyapıları
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
15-04-2015
Expected Completion/Beklenen Bitiş
15-04-2017
 
Funder/Fon Sağlayıcı
TÜBİTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Funding Program/Fon Programı
1001 - Araştırma
 
Amount/Destek Miktarı
281350
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
114F397