Browsing by Project

Showing results 906 to 1005 of 1105 < previous   next >
Title
Solanaceae'de Kıyaslamalı Genom Analizleri: Model Sistem Olarak Patlıcan (Solanum melongena L.)
Solanum pennellii İntrogresiyon Hatlarında Tuza Tolerans İçin Proteomik Analizler
Soma Termik Santralinin Çevre Hava Kalitesine Etkisinin Zeytin Yaprağı Biyoindikatörü ile Araştırılması
Sorafenib Yüklü Zif-8 Metal-Organik İskeletlerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması
Sorafenib Yüklü Zif-8 Metal-Organik İskeletlerinin Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması
Sorbitol Bazlı Alkid Reçinesi Üzerindeki Metal/Metal Oksit Korozyon İnhibitör Davranışının Elektrokimyasal Empedans Spektroskopi (Electrochemical Impedence Spectroscopy, EIS) ile Araştırılması
Soya Metil Esterlerinin Epoksi Yağ Asidi Metil Esterlerine Dönüştürülmesi İçin Heterojen Katalizörlerin Geliştirilmesi
Spektroskopik Tekniklerin Sirke Üretiminin İzlenmesi ve Sirkenin Tağşişinin Tespitinde Kullanımı
Spinel ve Alüminanın Düşük Sıcaklıkta Üretiminde Mekanokimyasal Sentezin Kullanılması
Stabil Kalsiyum Karbonat (CaCO3) Üretimi
Stability Analysis With The Relaxed Conditions of Lyapunov Method
Standart Altı Betonarme Kolonların Çevre Dostu-Akıllı-Hibrit Dış Sargı ile Güçlendirilmesi
Statinlerin Kanser Hücreleri Üzerindeki Oksidatif Stres Etkilerinin in vitro Değerlendirilmesi
Stiren Türevlendirilmiş Çalkon Ve Flavanon Kütüphanelerinin Anti-Kanser Özelliklerinin İncelenmesi
Stokastik Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri İçin Yeni Algoritmalar Geliştirmek
Su / iyonik sıvı mikroemülsiyonları içerisinde ilaç yüklü albümin nanoparçacıkların sentezi, karakterizasyonu, kanser hücreleri ile olan etkileşimi, ve ilaç takibinin EPR spektroskopisi ile çalışılması
Su içerisinde DOPA'nın polistiren yüzeyine olan yapışkanlığının anlaşılması
Su İçerisinde DOPA'nın Polistiren Yüzeyine Olan Yapışkanlığının Anlaşılması
SU(2)-Değişmez Hund Etkileşimi İçeren Çok-Orbitalli Anderson Modeli ile Kuantum Monte Carlo Çalışması
Su/İyonik Sıvı Mikroemülsiyonları İçerisinde İlaç Yüklü Albümin Nanoparçacıkların Sentezi, Karakterizasyonu, Kanser Hücreleri ile Olan Etkileşimi ve İlaç Takibinin EPR Spektroskopisi ile Çalışılması
Sualtında Manipülasyon İçin İnsansız Robot Mürekkepbalığı Geliştirilmesi ve Tasarımı
Subuharı ve Karbondioksitin Klinoptilolit Minerali ile Adsorpsiyonu
Sucuk Üretiminde Ticari Starter Kültürlerle birlikte kullanılan Debaryomyces hansenii ve Yarrowia lipolytica'nın Sucuk Kalitesi Üzerine Etkisi
Suda Çözülmüş Fenolik Asitlerin PMMA Polimerlere Eklenerek MRSA ve MSSA Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Sulardaki İnorganik Antimon ne Mangan Türlerinin Mikrokolonlu Akışa Enjeksiyon Sistemi ile Ön-derilmesi ve Atomik Absorpsiyon ile Tayini
Sulu Ortamda Yapışkanlık Özelliği Gösterebilen Malzemelerin Elde Edilmesi ve Farklı Yüzeylere Olan Yapışkanlıklarının Esr Spektroskopisi İle Çalışılması
Superiyonik İletkenlerin Hidrotermal Sentezi ve X Işını Kırınımı Tek Kristal Yapı Karakterizasyonu
Supersymmetric Qubit Units of Quantum Information in Quantum Computations
Susam (Sesamum Indicum L.)'sa Genomik Ve Metabolomik Karakterizasyon
Süperiletken Metamalzeme Temelli Terahertz Band-Geçirgen Filtreler
Süpernova patlamaları ve pulsar dönmeleri için yeni bir mekanizma önerilmesi
Süpernova Patlamaları Ve Pulsar Dönmeleri İçin Yeni Bir Mekanizma Önerilmesi
Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Kriterleri Bağlamında Türkiye’deki Kırsal Müzelerin İncelenmesi
Sürdürülebilir Üniversite Kampüsü Tasarımı için Yağmursuyu Yönetimi Stratejisinin Geliştirilmesi: İYTE Kampüsü için Öneriler
Süt Ürünlerimizden İzole Edilen Mikroorganizmalardan Laktaz Enzimi Üretimi, Saflaştırılması ve İmmobilizasyonu
Süt Ürünlerimizden İzole Edilen Mikroorganizmalardan Laktaz Enzimi Üretimi, Saflaştırılması ve İmmobilizasyonu
Synthesis of Enantiopure Tetra-Substituted Allenes
Szemeredi Teoremi Çevresinde
Sıcak Su ile Pastörize Edilmiş Kabuklu Yumurtaların Kalite Parametrelerinin Değişiminin Depolama Süresince Belirlenmesi
Sıvı Kristal İçerisinde Kuantum Noktalar
Sıvı Ortam Küf Fermentasyonunda Morfolojiye Etki Eden Oksijen Transferinin İncelenmesi ve Matematiksel Modellenmesi
Sıvı Yumurta Ürünlerinin Ultra Viole (UV) Işık İle Dezenfeksiyonu
Şevketibostan (Scolymus Hispanicus L.) Ekstraktının in Vitro Antidiyabetik Modellerde Test Edilmesi
T Hücrelerinde GAPDH Aktivite Ölçümünün Optimizasyonu
Tahtalı Havzasında Hidrodinamik Çevrimin Modellenmesi ve Düşeyde Akım Profilinin Sıcaklılkla İlişkilendirilmesi
Takipçi Motor Kontrolünde Kullanılabilecek Kompakt bir PLL Devresinin Geliştirilmesi
Tam Homomorfik Şifreleme ile Gizliliği Koruyan Nadir Hastalık Analizi
Tamamen Optik Paket Anahtarlamalı Ağlar için Düğüm Tasarımı
Tarçın Yağı Yüklü Nanokil Katkılı Kitosan Nanokompozit İaç Salım Sistemleri
Tarihi Horasan Harcı Hazırlanmasında Kullanılacak Pişirilmiş Killerin Kullanım Koşullarının Araştırılması
Tarihi Kaynaklar Üzerinde Veri Analizi ve Görselleştirme Teknikleri Uygulaması (19. Yüzyıl İngiliz Konsolosluk Raporları Örneğinde)
Tarihi Yapılarda Mermer Yüzeylerinin Bıo-Bozunur Polimer ile Korunması
Tarihi Yapıların Değişimlerinin Belgelenmesi ve Bulguların Arşivlenmesi İçin Fotogrametrik Bir Yöntem Araştırılması
Tarihi Yapıların Restorasyonunda Kullanılacak Sönmüş veya Sönmemiş Kireç ile Üretilen Hidrolik Harçların Özelliklerinin ve Yapısal Davranışlarının Belirlenmesi
Tarım İlacı Kalıntılarının Tespit Edilmesi Için Optik Enzim Sensörü Geliştirilmesi
Tarımsal Atıkların Ekolojik Ambalaj Üretiminde Kullanımı
Tasarım Yoluyla Güvenli Kent Mekanları Yaratılması: Tasarımla Suçun Önlenmesi (CPTED) Prensiplerinin Etkinliğinin Konak Meydanı Tasarımı Örneğinde Ölçülmesi
Tay-Sachs Hastalığı Fare Modellerinde Sialidaz Gen İfade Analizleri
Tay-Sachs Hastalığı Hücre Hatlarında Osteoporozun Belirteçlerinin Araştırılması
Tay-Sachs Hastalığında Mirna'Ların Lizozomal Ekzositoz'un Düzenlenmesindeki Biyolojik Rolünün Araştırılması
Taze Gıdaların Raf Ömrünün Uzatılması için Biyo Kökenli Kaplamaların Geliştirilmesi
Taze Meyve ve Sebzeler için Katmanlı Depozisyon İşlemi ile Model Yenilebilir Nano-Kaplama Elde Edilmesi ve Kaplamaların Karakterizasyonu: Daldırma ve Spreyleme Metodlarının Karşılaştırılması
Taze Meyve ve Sebzelerde Çürümeye Neden Olan Bitki Patojenlerinin İnaktivasyonu İçin Kullanılabilecek Bitkisel Kaynaklı Doğal Maddeler ve Ekstraktlar Belirlenmesi
Tek Boyutlu Polioksotungstat Polimer Zincirlerinin Hidrotermal Sentezi ve Tek Kristal Yapı Analizi
Tek Kullanımlık MALDI Targetlerin Geliştirilmesi: Karakterizasyonu ve Uygulamaları
Tek Kullanımlık MALDI Targetlerin Geliştirilmesi: Karakterizasyonu ve Uygulamaları
Tekrarlı Yarı-küre Çekirdekli Sandviç Yapıların Penetrasyon Davranışının İncelenmesi
Terahertz Band Geçiren Metal Film Pasif Aygıtlar
Terahertz Dalgaları Duyarlı Soğutmasız Vanadyum Oksit Bolometre Dizisi
Terahertz Dalgası Polarizasyon Modülasyonu için Frekansı Ayarlanabilir Grafen Tabanlı Kiral Metamalzemeler
Terahertz Görüntüleme uygulamaları ve Mıknatıssal Saçtırma ile Büyütülen ITO ve Termokromik VO2 İnce Filmlerin Karakterizasyonu
Terahertz Işıyan Mesalarda C-ekseni Josephson Akım Yoğunluğunun Yüzey Alan ve Oksijen Doping Bağımlılığı
Terahertz Uygulamaları Için Sıcaklığı Yükseltilmiş Kuantum Kademeli Lazerler
Termal Kararlı Mikrobiyal Enzimlerinin Keşfi Ve Biyokimyasal Karakterizasyonu
Termofilik Ksilnaz'ın Rekombinant DNA Teknoloji ile Elde Edilmesi ve Biyoteknolojik Uygulamaları
Termokromik Uygulamalar İçin Quartz Cam Üzerine Mıknatıssal Saçtırma Tekniği ile VO2 Büyütülmesi
Th17 Fenotipindeki T Hücrelerinin Ayrıştırılması
The Nanodesign/Preparation/Characterization of Defective TiO2 Based Photocatalysts for Photocatalytic Hydrogen Production
Ticari Olarak Kullanılabilecek Niteliklere Sahip Pektin Metilesteraz Vepolifenol Oksidazın Tarım Endüstrisi Atıklarından Üretilmesi
Titanyum Esaslı Açık Hücreli Köpük Metal Üretim Proses Parametrelerinin ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
Titanyum Esaslı Akıllı Implant Malzemelerinin Geliştirilmesi
Titanyumnitrür ile Kaplanmış ve Nitrojen İmplante Edilmiş CO-CR-MO Alaşımlarının Bio Uyumluluğu
Titreşim Ölçümlerine Dayanan Hasar Azaltıcı Kontrol Ve Ömür Uzatma Simülatörü
Tnfrsf10b-As Uzun Kodlamayan RNA'sının Hücre Motilitesine Olan Etkisinin Araştırılması
Torbalı Yöresindeki Yer altı Sularının Kalite Değerlendirmesi
Toz Metalurjisi ile Üretilen B4C Partikül Takviyeli Alüminyum Matrisli Kompozit Malzemelerin Tribolojik Performanslarının İncelenmesi
Toz Metalurjisi Yöntemi ile Grafen Nanolevha-SiC Takviyeli Alüminyum Esaslı Hibrit Nanokompozitlerin Üretimi ve İncelenmesi
Trafik Kazalarının Önlenmesinde Dinamik Veri Yönetimi İle Erken Uyarı Sistemi: İzmir'In Kaza-Yoğun Caddelerinde Pilot Çalışma
Trafik Sahnelerinde Tümyönlü ve Ptz Kameralar ile Araç Tespiti ve Sınıflandırması
Trafik sahnelerinde tümyönlü ve Ptz kameralar ile araç tespiti ve sınıflandırması
Transresveratrolün Klinoptilolite Adsorpsiyonu
Trioktilfosfin oksit (TOPO) Kaplı İnorganik Perovskitlerin Kolloidal Sentezleri ve Karakterizasyonu
TRNA'lardan Kökenlenen Küçük RNA Fragmanlarının Etkileştiği Komplekslerin Tanımlanması ve Gelişim Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Tsunaminin Kıyı ve Limanlardaki Yüzer Yapılarda, Deniz Araçlarında ve Deniz Tabanında Oluşturacağı Etki ve Hasar Risklerinin Belirlenmesi ve Hasarın Azaltılması için Mühendislik Çözümlerinin Geliştirilmesi
Tuz Stresine Dayanıklı Şeker Pancarı Çeşitlerinde Ekspres Olan Genlerin MRNA Differential Display (Farklılığın Gösterimi) Tekniği Kullanılarak Tanımlanması
Tüketime Hazır Gıdalarda Staphylococcus aureus’un Prevalansının Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
Türbülanslı Akımlarda Parçacık Çökelme Hızının Tahminine Yönelik Bir Yaklaşım Geliştirilmesi ve Farklı Türbülans Modellerinin Uygunluğunun Araştırılması
Türbülansın Askıdaki Katı Maddenin Çökelme Hızına Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması
Türk Düğümlü Halı Dokuma Makinası İçin Düğüm Atma Mekanizması Prototip İmalatı ve Testleri
Türk Mikroalg Koleksiyonuna Ait Dokuz Mikroalg Suşunun Biyokütle ve Yağ Üretkenliklerinin Belirlenmesi