Sulardaki İnorganik Antimon ne Mangan Türlerinin Mikrokolonlu Akışa Enjeksiyon Sistemi ile Ön-derilmesi ve Atomik Absorpsiyon ile Tayini


Project Title/Proje Başlığı
Sulardaki İnorganik Antimon ne Mangan Türlerinin Mikrokolonlu Akışa Enjeksiyon Sistemi ile Ön-derilmesi ve Atomik Absorpsiyon ile Tayini
Principal Investigator/Yürütücü
Status/Durum
Sonuçlandı
Start date/Başlama Tarihi
01-01-2001
Expected Completion/Beklenen Bitiş
31-12-2002
 
Funder/Fon Sağlayıcı
Funding Program/Fon Programı
BAP
 
Amount/Destek Miktarı
5.980
 
Currency/Para Birimi
TRY
 
Grant number/Proje No
2001 MÜHYL 14