Browsing by Project

Showing results 961 to 1060 of 1093 < previous   next >
Title
Tek Kullanımlık MALDI Targetlerin Geliştirilmesi: Karakterizasyonu ve Uygulamaları
Tek Kullanımlık MALDI Targetlerin Geliştirilmesi: Karakterizasyonu ve Uygulamaları
Tekrarlı Yarı-küre Çekirdekli Sandviç Yapıların Penetrasyon Davranışının İncelenmesi
Terahertz Band Geçiren Metal Film Pasif Aygıtlar
Terahertz Dalgaları Duyarlı Soğutmasız Vanadyum Oksit Bolometre Dizisi
Terahertz Dalgası Polarizasyon Modülasyonu için Frekansı Ayarlanabilir Grafen Tabanlı Kiral Metamalzemeler
Terahertz Görüntüleme uygulamaları ve Mıknatıssal Saçtırma ile Büyütülen ITO ve Termokromik VO2 İnce Filmlerin Karakterizasyonu
Terahertz Işıyan Mesalarda C-ekseni Josephson Akım Yoğunluğunun Yüzey Alan ve Oksijen Doping Bağımlılığı
Terahertz Uygulamaları Için Sıcaklığı Yükseltilmiş Kuantum Kademeli Lazerler
Termal Kararlı Mikrobiyal Enzimlerinin Keşfi Ve Biyokimyasal Karakterizasyonu
Termofilik Ksilnaz'ın Rekombinant DNA Teknoloji ile Elde Edilmesi ve Biyoteknolojik Uygulamaları
Termokromik Uygulamalar İçin Quartz Cam Üzerine Mıknatıssal Saçtırma Tekniği ile VO2 Büyütülmesi
Th17 Fenotipindeki T Hücrelerinin Ayrıştırılması
The Nanodesign/Preparation/Characterization of Defective TiO2 Based Photocatalysts for Photocatalytic Hydrogen Production
Ticari Olarak Kullanılabilecek Niteliklere Sahip Pektin Metilesteraz Vepolifenol Oksidazın Tarım Endüstrisi Atıklarından Üretilmesi
Titanyum Esaslı Açık Hücreli Köpük Metal Üretim Proses Parametrelerinin ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
Titanyum Esaslı Akıllı Implant Malzemelerinin Geliştirilmesi
Titanyumnitrür ile Kaplanmış ve Nitrojen İmplante Edilmiş CO-CR-MO Alaşımlarının Bio Uyumluluğu
Titreşim Ölçümlerine Dayanan Hasar Azaltıcı Kontrol Ve Ömür Uzatma Simülatörü
Tnfrsf10b-As Uzun Kodlamayan RNA'sının Hücre Motilitesine Olan Etkisinin Araştırılması
Torbalı Yöresindeki Yer altı Sularının Kalite Değerlendirmesi
Toz Metalurjisi ile Üretilen B4C Partikül Takviyeli Alüminyum Matrisli Kompozit Malzemelerin Tribolojik Performanslarının İncelenmesi
Toz Metalurjisi Yöntemi ile Grafen Nanolevha-SiC Takviyeli Alüminyum Esaslı Hibrit Nanokompozitlerin Üretimi ve İncelenmesi
Trafik Kazalarının Önlenmesinde Dinamik Veri Yönetimi İle Erken Uyarı Sistemi: İzmir'In Kaza-Yoğun Caddelerinde Pilot Çalışma
Trafik Sahnelerinde Tümyönlü ve Ptz Kameralar ile Araç Tespiti ve Sınıflandırması
Trafik sahnelerinde tümyönlü ve Ptz kameralar ile araç tespiti ve sınıflandırması
Trioktilfosfin oksit (TOPO) Kaplı İnorganik Perovskitlerin Kolloidal Sentezleri ve Karakterizasyonu
TRNA'lardan Kökenlenen Küçük RNA Fragmanlarının Etkileştiği Komplekslerin Tanımlanması ve Gelişim Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Tsunaminin Kıyı ve Limanlardaki Yüzer Yapılarda, Deniz Araçlarında ve Deniz Tabanında Oluşturacağı Etki ve Hasar Risklerinin Belirlenmesi ve Hasarın Azaltılması için Mühendislik Çözümlerinin Geliştirilmesi
Tuz Stresine Dayanıklı Şeker Pancarı Çeşitlerinde Ekspres Olan Genlerin MRNA Differential Display (Farklılığın Gösterimi) Tekniği Kullanılarak Tanımlanması
Tüketime Hazır Gıdalarda Staphylococcus aureus’un Prevalansının Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi
Türbülanslı Akımlarda Parçacık Çökelme Hızının Tahminine Yönelik Bir Yaklaşım Geliştirilmesi ve Farklı Türbülans Modellerinin Uygunluğunun Araştırılması
Türbülansın Askıdaki Katı Maddenin Çökelme Hızına Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması
Türk Düğümlü Halı Dokuma Makinası İçin Düğüm Atma Mekanizması Prototip İmalatı ve Testleri
Türk Mikroalg Koleksiyonuna Ait Dokuz Mikroalg Suşunun Biyokütle ve Yağ Üretkenliklerinin Belirlenmesi
Türk Mikroalg Koleksiyonuna Ait Üç Mikroalg Suşunun Biyokütle ve Protein Üretkenliklerinin Belirlenmesi
Türk Zeytinyağlarında Sağlık ve Kalite ile İlgili Kriterlerinin Belirlenmesi
Türkiye Balları Için Atomik Ve Moleküler Spektrometrik Teknikler Kullanılılarak Kemometrik Sınıflandırma Stratejileri Geliştirilmesi
Türkiye Kara ve Deniz Sınırları için Orta Ölçek Atmosferik Veritabanı Geliştirilmesi
Türkiye'de Gerçekleştirilen Jeotermal Enerji Projelerinin Temiz Enerji Bağlamında Değerlendirilmesi: Balçova Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi-İzmir ve Kızıldere Jeotermal Santrali-Denizli
Türkiye'de Tarihsel Süreç İçinde Yapı Sektöründe Teknoloji Transferi ve Yerel Koşullara ve Tasarım Sürecine Adaptasyonu
Türkiye'de Yetişen Bazı Bitkilerin Antioksidan ve Antibikrobiyal Özelliklerinin Tesbiti
Türkiye’de Gediz Graben’Inde Yüksek Sıcaklıklı Jeotermal Enerji Sistemlerinin Sürdürülebilir Gelişimi Için Jeotermal Akışkanlarda Bor Yönetimi
Türkiye’de Yetiştirilen Üzümlerden Elde Edilen Şarapların Karakterizasyonu: Organik asit ve Şeker Kompozisyonlarının belirlenmesi
Uçucu Kül ve Doğal Zeolitin Beraber Kullanılarak Borun Atık Sulardan Uzaklaştırılması
Uçucu Külden Üretilmiş Yapay Agreganın Kendiliğinden Yerleşen Betonun Reolojisine Etkileri
Ultra İnce Geçiş Metali Dikalkojenitleri, III-V Grubu Bileşikleri ve Bunların Heteroyapıları
Ultra-Dence Unsupervised Heterogeneous Wireless Cloud Coded Networks for 5G/B5G (RECENT)
Ultrafiltrasyon Membranlarının Protein Kirlenme Direncini Artırmak İçin Yeni Bir Yüzey Modifikasyon Yöntemi Geliştirilmesi ve Membranların Performansının Peynir Altı Suyu Filtrasyonunda Test Edilmesi
Ultrafiltrasyon Mikrofiltrasyon Seramik Kompozit Filtrelerin Biyoteknoloji Uygulamaları için Hazırlanması
Ulusal Kavun (Cucumis melo) Koleksiyonlarındaki Genetik Çeşitliliğin ve Antioksidant İçeriğinin Belirlenmesi
Understanding the roles of mammalian sialidases in glycolipid catabolism (Catabolic sialidases)
Urla İlçesi Banka ATM Tuş Takımlarının ve Trafik Lambası Tuş/Sensörlerinin Mikrobiyal Yapısının Metagenomik Yöntemlerle Araştırılması
Urla İlçesi Tarımsal Alanlarının Dönüşümünün Analizi
UV Işın Yayan Diyotların (UV-LEDS) Taze Sıkılmış Elma Suyunun Pastörizasyonunda Alternatif Bir Teknoloji Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
UV-C Işığının Çilek Suyu Kalitesi ve Raf Ömrü Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi
UV-C Işınlama ve Kombine Ilımlı Isıl İşlem Uygulanmış Çilek Suyunun Biyoaktif Bileşiklerinin In-Vitro Biyoerişebilirliklerinin Araştırılması
Uyarıcı Cevaplayabilen PEG-Peptid Konjugatı Bazlı Kürkümin Taşıyıcı Sistemi Geliştirilmesi
Uydu Bileşenlerinin Konumlandırmasına Yönelik ve Yüksek Katlanma Oranına Sahip Katlanabilir Direk Mekanizmaları Tasarımı
Uzun Kodlamayan RNA ve Protein Etkileşimlerinin İrdelenmesi
Uzun Metin Belgesi Sınıflandırması için Transformatörlerin Yerel Dikkat Haritalarının İyileştirilmesi
Üç Boyutlu Doku Kültürü Tekniği ile Çoğaltılan Meme Kanseri Hücrelerinin Düzenli Uygulanan Mekanik Kuvvet Varlığında Yapı ve Davranışlarının İncelenmesi
Üç Boyutlu Model Kullanılarak Tarihi Yapılardaki Mimari Değişimlerin Analizi
Üç Boyutlu Yazıcı ile Mikroakışkan Cihaz Üretimi
Üçlü Alaşım HgxCd1-xTe Yarı-İletken Kolloidal Nanokristallerde Eksiton Spektroskopisi ve Dinamiğinin Nanokristal Kompozisyonu ile İlişkisinin Araştırılması
Ülseratif Kolit ve Crohn Inflamatuvar Bağırsak Hastalıklarının Ayrıştırıcı Klinik Tanısında Kullanılacak Yenilikçi Bir Moleküler Yöntem Geliştirilmesi
Ülseratif Kolit ve Crohn Inflamatuvar Bağırsak Hastalıklarının Ayrıştırıcı Klinik Tanısında Kullanılacak Yenilikçi Bir Moleküler Yöntem Geliştirilmesi
Üstüniletkenlerdeki Josephson Girdap Akısının Terahertz Işıması
Üzüm Çekirdeği Özütü İçeren Fonksiyonel Yenebilir Filmlerin Geliştirilmesi Ve Çeşitli Gıdalara Uygulanması
Vanadyum Oksit İnce Filmlerinin Büyütülmesi ve Sıcaklık-Direnç Karakteristiği
VO2’nin Termal Fırınlama Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu
VO2’nin Termal Fırınlama Yöntemi ile Üretimi ve Karakterizasyonu
Yabani Bir Domates Türü Olan Lycopersicon Hirsutum’un Genetik Potansiyelinin Sofralık Domates Islahı İçin Araştırılması ve Kullanımı
Yağ Karışımlarının İnteresterifikasyon İşleminin Mid-İnfrared Spektroskopi ile İzlenmesi
Yakın Enfraruj Spektrometresi ile Zeytinyağı Tağşişinin Kolay ve Hızlı Tespiti İçin Genetik Algoritmalara Dayalı Kemometrik Metodlar Geliştirilmesi
Yakıt Hücresi Uygulamaları İçin Susuz Polimer Elektrolit Membranlarının Geliştirilmesi
Yakıt Oxygenate olarak kullanılan MTBE'nin Kliptonitçe Zengin Doğal Zeolite Adsorpsiyonunun İnc.
Yandex Trafik Durumu Haritalarından Güncellenen Bilgiden Zaman-Serisi Veri Analizi Yöntemi ile Yollarda Genelleştirilmiş ve Kategorik Hizmet Seviyesi Bilgisinin Yerine Geçen Parametrenin Elde Edilmesi: İzmir Kenti Örneği
Yanma Süreçlerinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) Oluşumunun Modellenmesi
Yapay Grafen Nanoyapılarda Çok Elektron Kuantum Etkileri
Yapay Grafen Nanoyapılarda Çok Elektron Kuantum Etkileri
Yapı Bilgi Modellemesi (YBM) Tabanlı Maliyet Hesaplaması: Uygulama, Standartlar ve Gereksinimlerin İncelenmesi
Yapılar Üzerindeki Patlama Etkilerini Doğrudan Basınç Dalgası ile Oluşturan Bir Deney Düzeneği (DBDDD) Tasarımı ve İmalatı
Yara Tedavisinde Kullanılmak Üzere Biyoaktif ve Antimikrobiyal Özellikte Bir Dermal Deri İkamesi Geliştirilmesi ve Yara Tedavi Potansiyelinin in vitro ve in vivo Ortamlarda Araştırılması
Yarı-Uçucu Organik Bileşiklere Maruziyetin Kişisel Bir Pasif Örnekleyici Malzeme Kullanılarak Belirlenmesi
Yarımada Yüksek Rüzgar Ölçüm Direği
Yarımada Yüksek Rüzgar Ölçüm Direği
Yaşlı Bireylerin Park Kullanımlarına Fiziksel ve Sosyal Çevrenin Etkileri
Yeni 2'-Alkil Türevlendirilmiş Klavuzon Türevlerinin Sentezlenmesi ve Potansiyel Anti-Kanser Özelliklerinin Belirlenmesi
Yeni 5,6-Dihidro-2h-Piran-2-On Türevlerinin Kanserli Ve Sağlıklı Pankreas Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik Aktivitelerinin Mekanistik İncelenmesi
Yeni alt-bileşenlerinin geliştirilmesi ile iyileştirilmiş başarımlı bir haptik sistem tasarımı (HİSS)
Yeni Bir Manyetik İmmünoassay Platformunun Geliştirilmesi
Yeni İsoindol Türevlerinin Anti Kanser Aktivitelerinin İncelenmesi
Yeni Nesil Dielektrik/Metal/Dielektrik Saydam İnce Film Olarak ZTO / Ag / ZTO Elektrotların Elektriksel Tavlanması
Yeni Nesil İki Boyutlu Malzemelerde Termoelektrik Verimin Nanoyapılandırma ile Artırılması
Yeni Nesil Mitokondriye Yönlendirilmiş Bis-Ftalosiyanin Fotosensitizerlerin Hücre Ölümü Üzerindeki Rolünün Işık Etkisi Altında Nicel ve Nitel Olarak Belirlenmesi
Yeni Tanı ve Dirençli Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında Bioaktif Sfingolipid Genlerinin Ekspresyon ve Protein Düzeyleri ve Klinik Seyire Etkileri
Yeni Tasarlanan İpek Benzeri Proteinin Üretiminin Optimizasyonu
Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Elektromekanik Enerji Dönüşüm Prensiplerinin Modellenmesi ve Test Edilmesi
Yerel ve/veya İthal Bayer Alüminadan Yüksek Mekanik Özelliklerde Seramik Fayans Geliştirilmesi.