Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9725
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÇıkış, Şeniz-
dc.date.accessioned2021-01-24T18:28:18Z-
dc.date.available2021-01-24T18:28:18Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.issn0258-5316-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.4305/METU.JFA.2009.2.11-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/9725-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/97827-
dc.description.abstractExamination of the formal characteristics of an architectural product is not adequate when one is face-to-face with modernity. Especially products of alternative modernities require one to see through the concepts that are distinctive in the field of housing. These are commodification, standardization, mass production, pervasiveness, and reflectivity. Evaluation of existing building stock within the constructed framework in line with these concepts helps both to identify and to depict 'alternative modernities' and to acquire original innovation peculiar to a specific history and geography. This article focuses on the building typology that appeared in the last quarter of the nineteenth century in Izmir. While identifying the local factors and characteristics that shaped 'the house', it argues that the nineteenth Century Izmir house can be categorized as 'modern'. Current academic literature includes the nineteenth century Izmir houses in the category of vernacular architecture peculiar to a region, such as Chios Houses or Ruin Houses. A typical Izmir house has two floors, organized around two axis, of which one is narrow and the other is large. The upper floor is symmetrical, only having the oriel (cumba) as an additional feature. These row houses, consisting of three parts, the main part, the courtyard and the service part, were produced in the city as an alternative version on a theme depending on the certain physical and social factors. Increasing housing demand, the construction experience obtained from large scale public investigations, the stylistic interaction from suburban mansions, the use of mass produced and/or imported building materials, the existing construction methods, can all be considered among these factors, which are also related to priviledged location and status of Izmir in the Empire geography. Although it is possible to note that these houses resemble the terraced houses of the same period in England when the plan organization and building layout is considered, Izmir houses are applications of original solutions to specific problems and unique conditions of the period from 1875 and 1911, and deserve to be labeled as 'modern'.en_US
dc.description.abstractDünyanın değişik coğrafyalarında, Batı’yla eş zamanlı ve Batı’daki gibi tarihin farklı anlarına yayılmış, birbirinden farklı modernleşme biçimlerinin var olabileceğini bugün artık hepimiz biliyoruz (1). Biçimsel kategorilerle algılamayı çoktan bırakmış olmamıza karşın modern mimarlığın yapılı çevreye uyarlamaları konusunda çok büyük ilerlemeler sağladığımız söylenemez (Baydar, 2000). Özellikle yapılı çevrenin büyük bir bölümünü oluşturan ve modern mimarlık tartışmalarının odağında yer alan konut konusunda tarihsel ilerlemeci bir çerçevenin dışına çok az çalışmanın çıkabildiğini görüyoruz. Örneğin “alternatif” ya da “öteki” konut repertuarımız daha çok kadın çalışmaları, evsellik, kısmen de yöresellik alanlarıyla sınırlı kalmakta (2). Oysa elimizde, geniş bir coğrafyaya ve en az iki yüzyıllık bir geçmişe yayılmış, etnik köken, toplumsal sınıf ya da cinsiyet gruplarına ait ve yorumlanmayı bekleyen geniş bir yapı stoku mevcut. Bu stoku oluşturan yapı örüntülerinden biri de XIX. yüzyılda İzmir’de biçimlenen yeni bir konut türü. Makalede, modern konutun temel niteliklerini taşıyan, ancak biçimsel olarak geleneksel konut türlerini çağrıştıran bir tür “öteki konut” olarak XIX. yüzyıl İzmir konutu ele alınmaktadır. Ondokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde, İzmir’de karşımıza çıkan ve hızla tüm kente yayılan bu yeni konut örüntüsünün ilk örnekleri şehrin yeni semtlerinden Punta’da inşa edilmişti. Tıpkı Londra’daki sıra evler ya da Paris’teki apartman blokları gibi, kentin etnik, sınıfsal ve coğrafi her türlü katmanında hâkimiyet kuran bu konut türünün Anadolu ve belki de İmparatorluk sınırları içinde karşımıza çıkan ilk modern konut örnekleri arasında sayılması gerektiği düşüncesi, bu yazının ana tartışma eksenini oluşturmaktadır.-
dc.language.isotren_US
dc.publisherMiddle East Technical Universityen_US
dc.relation.ispartofMETU Journal of the Faculty of Architectureen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlternative modernityen_US
dc.subjectHousingen_US
dc.subjectArchitecture in Izmiren_US
dc.subjectAlternatif modernleşme-
dc.subjectİzmir mimarlığı-
dc.subjectKonut-
dc.title'Modern konut' olarak XIX. yüzyıl İzmir konutu: Biçimsel ve kavramsal ortaklıklaren_US
dc.title.alternativeNineteenth century İzmir houses as 'modern': Formal and conceptual overlappings-
dc.typeArticleen_US
dc.institutionauthorÇıkış, Şeniz-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Architectureen_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage211en_US
dc.identifier.endpage233en_US
dc.identifier.wosWOS:000274873500011en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-77954855920en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4305/METU.JFA.2009.2.11-
dc.relation.doi10.4305/METU.JFA.2009.2.11en_US
dc.coverage.doi10.4305/METU.JFA.2009.2.11en_US
dc.identifier.trdizinid97827en_US
dc.identifier.scopusqualityQ2-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept02.02. Department of Architecture-
Appears in Collections:Architecture / Mimarlık
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File SizeFormat 
211-233.pdf2.14 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

5
checked on Jun 15, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

4
checked on Jun 1, 2024

Page view(s)

738
checked on Jun 17, 2024

Download(s)

1,028
checked on Jun 17, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.