Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7308
Title: İzmir’deki ulaştırma projelerinin kentsel eğilimlere etkileri
Other Titles: The effects of transportation projects on urban trends in İzmir
Authors: Duvarcı, Yavuz
Selvi, Ömer
Günaydın, Hüsnü Murat
Gür, Güneş
Keywords: Transportation projects
Urban trends
Izmir
Delphi method
Issue Date: 2008
Publisher: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Source: Duvarcı, Y., Selvi, Ö., Günaydın, H.M., and Gür, G. (2008). İzmir’deki ulaştırma projelerinin kentsel eğilimlere etkileri. İMO Teknik Dergi, 19(1), 4293-4318.
Abstract: İzmir’deki önemli ulaştırma projelerinin kentsel eğilimlere olan etkileri Delphi yöntemi sonuçları temel alınarak analiz edilmiştir. Delphi yöntemine göre yakınsama sağlanmış etkiler, sonrasında daha anlamlı ve özet sonuçlar elde etmek amacıyla toplamdaki etkiler yöntemiyle yeniden değerlendirilmiştir. Yönteme göre, mutlak toplam etkilere (MED), net toplam etkilere (NED) ve en genel anlamda etki yeterlik düzeylerine bakılarak genel sonuçlara ulaşılmıştır. En etkili (olumlu/olumsuz yönde) projeler, bütünleştirilmiş raylı toplu taşıma sistemi, mevcut İzmir limanının geliştirilmesi; en fazla etkilenen sosyoekonomik eğilimler ise turizm sektöründeki gelişim, ekonomik gelişme, hava kirliliği ve özel araç kullanım oranı olarak çıkmıştır.
The effects of major transportation projects on the urban trends in İzmir were analyzed using the Delphi method. Once the convergence was maintained in the expert opinions, the Delphi results were re-evaluated according to suggested method of total evaluation for obtaining much concise and general results. Accordingly, Absolute Total Impacts (MED), Net Total Impacts (NED) and the impact levels in broader terms were defined. The most effective projects were found to be: Integrated Rail Transportation System, Enhancement of Existing İzmir’s Port. The most impacted trends were: Development in Tourism Sector, Economic Development, Air Pollution and the Rate of Private Car Ownership.
URI: https://hdl.handle.net/11147/7308
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/73419
ISSN: 1300-3453
1300-3453
Appears in Collections:Architecture / Mimarlık
City and Regional Planning / Şehir ve Bölge Planlama
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7308.pdfMakale (Article)436.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

3
checked on Mar 1, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

3
checked on Feb 10, 2024

Page view(s)

316
checked on Feb 26, 2024

Download(s)

58
checked on Feb 26, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.