Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7308
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDuvarcı, Yavuz-
dc.contributor.authorSelvi, Ömer-
dc.contributor.authorGünaydın, Hüsnü Murat-
dc.contributor.authorGür, Güneş-
dc.date.accessioned2019-10-17T14:02:36Z-
dc.date.available2019-10-17T14:02:36Z-
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.citationDuvarcı, Y., Selvi, Ö., Günaydın, H.M., and Gür, G. (2008). İzmir’deki ulaştırma projelerinin kentsel eğilimlere etkileri. İMO Teknik Dergi, 19(1), 4293-4318.en_US
dc.identifier.issn1300-3453-
dc.identifier.issn1300-3453-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7308-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/73419-
dc.description.abstractİzmir’deki önemli ulaştırma projelerinin kentsel eğilimlere olan etkileri Delphi yöntemi sonuçları temel alınarak analiz edilmiştir. Delphi yöntemine göre yakınsama sağlanmış etkiler, sonrasında daha anlamlı ve özet sonuçlar elde etmek amacıyla toplamdaki etkiler yöntemiyle yeniden değerlendirilmiştir. Yönteme göre, mutlak toplam etkilere (MED), net toplam etkilere (NED) ve en genel anlamda etki yeterlik düzeylerine bakılarak genel sonuçlara ulaşılmıştır. En etkili (olumlu/olumsuz yönde) projeler, bütünleştirilmiş raylı toplu taşıma sistemi, mevcut İzmir limanının geliştirilmesi; en fazla etkilenen sosyoekonomik eğilimler ise turizm sektöründeki gelişim, ekonomik gelişme, hava kirliliği ve özel araç kullanım oranı olarak çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractThe effects of major transportation projects on the urban trends in İzmir were analyzed using the Delphi method. Once the convergence was maintained in the expert opinions, the Delphi results were re-evaluated according to suggested method of total evaluation for obtaining much concise and general results. Accordingly, Absolute Total Impacts (MED), Net Total Impacts (NED) and the impact levels in broader terms were defined. The most effective projects were found to be: Integrated Rail Transportation System, Enhancement of Existing İzmir’s Port. The most impacted trends were: Development in Tourism Sector, Economic Development, Air Pollution and the Rate of Private Car Ownership.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTMMOB İnşaat Mühendisleri Odasıen_US
dc.relation.ispartofTeknik Dergien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTransportation projectsen_US
dc.subjectUrban trendsen_US
dc.subjectIzmiren_US
dc.subjectDelphi methoden_US
dc.titleİzmir’deki ulaştırma projelerinin kentsel eğilimlere etkilerien_US
dc.title.alternativeThe effects of transportation projects on urban trends in İzmiren_US
dc.typeArticleen_US
dc.authorid0000-0002-5496-2358en_US
dc.institutionauthorDuvarcı, Yavuz-
dc.institutionauthorSelvi, Ömer-
dc.institutionauthorGünaydın, Hüsnü Murat-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. City and Regional Planningen_US
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Architectureen_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage4293en_US
dc.identifier.endpage4318en_US
dc.identifier.wosWOS:000207463800001en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-84864239215en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
local.message.claim2022-06-04T18:59:46.691+0300|||rp02902|||submit_approve|||dc_contributor_author|||None*
local.message.claim2022-06-16T15:03:09.171+0300|||rp03050|||submit_approve|||dc_contributor_author|||None*
dc.identifier.trdizinid73419en_US
dc.identifier.scopusqualityQ3-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeArticle-
item.languageiso639-1tr-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.dept02.03. Department of City and Regional Planning-
crisitem.author.dept01. Izmir Institute of Technology-
crisitem.author.dept02.02. Department of Architecture-
crisitem.author.dept02.03. Department of City and Regional Planning-
Appears in Collections:Architecture / Mimarlık
City and Regional Planning / Şehir ve Bölge Planlama
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7308.pdfMakale (Article)436.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

3
checked on Apr 5, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

3
checked on Mar 23, 2024

Page view(s)

336
checked on Apr 22, 2024

Download(s)

64
checked on Apr 22, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.