Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6332
Title: Kanser öntanısı için hücredışı veziküller kullanılarak plazmonik temelli metodoloji geliştirme
Other Titles: Extracellular vesicle capture assay by plasmonic methodology for cancer early detection
Authors: Erdoğan, Duygu
Alduran, Yeşim
Yıldız, Ümit Hakan
Arslan Yıldız, Ahu
Keywords: Extracellular vesicles
Gold nanoparticles
Nanoplasmonic biosensor
Surface plasmon resonance
Issue Date: Feb-2017
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Source: Erdoğan, D., Alduran, Y., Yıldız, Ü. H., and Arslan Yıldız, A. (2016, December 3-5). Kanser öntanısı için hücredışı veziküller ullanılarak plazmonik temelli metodoloji geliştirme. Paper presented at the 20th National Biomedical Engineering Meeting. doi:10.1109/BIYOMUT.2016.7849415
Abstract: Son yıllarda, vücut sıvılarında bulunan hücredışı veziküller kanserde tanı biyobelirteci olarak kullanılmaktadır. Veziküllerin içeriği kanserin türünü ve seviyesini belirlemede rol oynayabilmektedir. Bu vezikülleri yakalama işleminde, genel olarak, Akış Sitometrisi (Flow cytometry), Western Blot, Enzime-bağlı İmmunosorbent Deneyi (ELISA) ve Yüzey Plazmon Rezonansı (SPR) metodolojileri kullanılmaktadır. Bu çalışmada vezikülleri yakalamaya yönelik plazmon temelli bir deney platformu üretilmesi önerilmiştir. Bu plazmonik platform, yüzeyde yapılacak modifikasyonlarla, yüksek hassasiyet oluşturabileceğimiz Lokalize Yüzey Plazmon Resonansı temellidir.
Extracellular vesicles in the body fluids recently has been used as a diagnostic biomarker in cancer. The contain of vesicles can play a role to determine the type and level of a cancer. In general, Flow Cytometry, Western Blot, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ve Surface Plasmon Resonance (SPR) methodologies have been used to capture the vesicles. In these project, an experimental platform based on plasmon will be tried to produce to capture the vesicles. This plasmonic platform is based on Localized Surface Plasmon Resonance, where can produce high sensitivity with modifications on the surface.
Description: 20th National Biomedical Engineering Meeting, BIYOMUT 2016; Izmir; Turkey; 3 December 2016 through 5 December 2016
URI: http://doi.org/10.1109/BIYOMUT.2016.7849415
http://hdl.handle.net/11147/6332
ISBN: 9781509058297
Appears in Collections:Bioengineering / Biyomühendislik
Chemistry / Kimya
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6332.pdfConference Paper428.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

232
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

202
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.