Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/5682
Title: Critical success factors of partnering in the building design process
Other Titles: Bina tasarım sürecinde ortaklığın can alıcı başarı etkenleri
Authors: Doğan, Sevgi Zeynep
Kılıç Çalğıcı, Pınar
Arditi, David
Günaydın, Hüseyin Murat
Keywords: Design process
Factor analysis
Multiple regression analysis
Partnering
Success factors
Publisher: Middle East Technical University
Source: Doğan, S. Z., Kılıç Çalğıcı, P., Arditi, D., and Günaydın, H. M. (2015). Critical success factors of partnering in the building design process. Metu Journal of the Faculty of Architecture, 32(2), 61-78. doi:10.4305/METU.JFA.2015.2.4
Abstract: The construction industry is vertically fragmented because of the inherent nature of construction projects, which require planning, design, letting, construction, and operation in distinct phases (Fellows and Liu, 2012; Fong and Lung, 2007). The construction industry is also horizontally fragmented because of the general tendency of participants to work independently in all phases of the project (Fellows and Liu, 2012; Saram and Ahmed, 2001). Given the increasing number of construction projects in the current global environment, geographical fragmentation is caused by project participants that are frequently geographically separated. The construction industry is also temporally fragmented, as the phases of construction projects diverge over an estimated time period (Luck, 1996). According to Evbuomwan and Anumba (1998), the fragmentation in the industry results in costly engineering changes and design iterations, time and cost increases, poor communication between project participants, neglect of the application of sustainability principles throughout the life cycle of the building, and inadequate coordination and integration of the various participants. The root cause of much of these problems encountered in the management of building projects can be traced back to the design phase.
Etkin olamayan ortaklıklar bina projelerinin yönetiminde, tasarım tekrarlarına ve pahalı değişikliklere sebep olmaktadır. Ortaklığın etkileri, bina projesinin yapım evresi bağlamında etraflıca tartışılmaktadır; ancak tasarım evresi için çok nadir ele alınmaktadır. Bina tasarım sürecinin çok disiplinli ve işbirlikçi yapısı göz önüne alındığında tasarım evresindeki ortaklığın uygulanabilirliğini, faydasını ve niteliğini inceleyen sistematik ve derin araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, bina tasarım sürecindeki ortaklığın önemli başarı etkenlerinin belirlenmesi konusuna odaklanmaktadır ve mimarların bakış açısını yansıtmaktadır. Seçilen mimarlara bir anket uygulanmış ve toplanan veri, faktör analizi ile çoklu regresyon çözümlemesine tabii tutulmuştur. Faktör analizi yedi önemli başarı etkeni ortaya koymuştur: (1) Etkin iletişim; (2) etkin eşgüdüm; (3) karşılıklı amaçlar; 4) ortak hedefler; (5) uzun vadeli ilişkiler; (6) karşılıklı güven; ve (7) yönetimin desteği. Çoklu regresyon çözümlemesi, mimarların, tasarım projesinin teknik bağlılığını güçlü bir şekilde vurguladığını ve etkin eşgüdüm aradığını; mimarların, tüm paydaşların ortak hedeflere tam adanmışlığını takdir ettiğini; ve son olarak mimarların, bina tasarım sürecinde işbirliğini cesaretlendirecek uzun vadeli ilişkilere adanmışlık istediğini ortaya çıkarmıştır. Araştırma sonuçları, Bütünleşik Proje Teslim (BPT) sisteminin temel ilkeleri olan etkin eşgüdüm, karşılıklı kabul edilen ortak hedeflerin izlenmesi ve uzun vadeli ilişkiler kurulması esaslarını desteklemektedir.
URI: http://doi.org/10.4305/METU.JFA.2015.2.4
http://hdl.handle.net/11147/5682
ISSN: 0258-5316
0258-5316
Appears in Collections:Architecture / Mimarlık
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5682.pdfMakale927.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

8
checked on Apr 5, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

4
checked on May 17, 2024

Page view(s)

206
checked on May 20, 2024

Download(s)

160
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.