Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/5682
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDoğan, Sevgi Zeynep-
dc.contributor.authorKılıç Çalğıcı, Pınar-
dc.contributor.authorArditi, David-
dc.contributor.authorGünaydın, Hüseyin Murat-
dc.date.accessioned2017-06-02T11:04:41Z
dc.date.available2017-06-02T11:04:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationDoğan, S. Z., Kılıç Çalğıcı, P., Arditi, D., and Günaydın, H. M. (2015). Critical success factors of partnering in the building design process. Metu Journal of the Faculty of Architecture, 32(2), 61-78. doi:10.4305/METU.JFA.2015.2.4en_US
dc.identifier.issn0258-5316
dc.identifier.issn0258-5316-
dc.identifier.urihttp://doi.org/10.4305/METU.JFA.2015.2.4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/5682
dc.description.abstractThe construction industry is vertically fragmented because of the inherent nature of construction projects, which require planning, design, letting, construction, and operation in distinct phases (Fellows and Liu, 2012; Fong and Lung, 2007). The construction industry is also horizontally fragmented because of the general tendency of participants to work independently in all phases of the project (Fellows and Liu, 2012; Saram and Ahmed, 2001). Given the increasing number of construction projects in the current global environment, geographical fragmentation is caused by project participants that are frequently geographically separated. The construction industry is also temporally fragmented, as the phases of construction projects diverge over an estimated time period (Luck, 1996). According to Evbuomwan and Anumba (1998), the fragmentation in the industry results in costly engineering changes and design iterations, time and cost increases, poor communication between project participants, neglect of the application of sustainability principles throughout the life cycle of the building, and inadequate coordination and integration of the various participants. The root cause of much of these problems encountered in the management of building projects can be traced back to the design phase.en_US
dc.description.abstractEtkin olamayan ortaklıklar bina projelerinin yönetiminde, tasarım tekrarlarına ve pahalı değişikliklere sebep olmaktadır. Ortaklığın etkileri, bina projesinin yapım evresi bağlamında etraflıca tartışılmaktadır; ancak tasarım evresi için çok nadir ele alınmaktadır. Bina tasarım sürecinin çok disiplinli ve işbirlikçi yapısı göz önüne alındığında tasarım evresindeki ortaklığın uygulanabilirliğini, faydasını ve niteliğini inceleyen sistematik ve derin araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, bina tasarım sürecindeki ortaklığın önemli başarı etkenlerinin belirlenmesi konusuna odaklanmaktadır ve mimarların bakış açısını yansıtmaktadır. Seçilen mimarlara bir anket uygulanmış ve toplanan veri, faktör analizi ile çoklu regresyon çözümlemesine tabii tutulmuştur. Faktör analizi yedi önemli başarı etkeni ortaya koymuştur: (1) Etkin iletişim; (2) etkin eşgüdüm; (3) karşılıklı amaçlar; 4) ortak hedefler; (5) uzun vadeli ilişkiler; (6) karşılıklı güven; ve (7) yönetimin desteği. Çoklu regresyon çözümlemesi, mimarların, tasarım projesinin teknik bağlılığını güçlü bir şekilde vurguladığını ve etkin eşgüdüm aradığını; mimarların, tüm paydaşların ortak hedeflere tam adanmışlığını takdir ettiğini; ve son olarak mimarların, bina tasarım sürecinde işbirliğini cesaretlendirecek uzun vadeli ilişkilere adanmışlık istediğini ortaya çıkarmıştır. Araştırma sonuçları, Bütünleşik Proje Teslim (BPT) sisteminin temel ilkeleri olan etkin eşgüdüm, karşılıklı kabul edilen ortak hedeflerin izlenmesi ve uzun vadeli ilişkiler kurulması esaslarını desteklemektedir.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherMiddle East Technical Universityen_US
dc.relation.ispartofMETU Journal of the Faculty of Architectureen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDesign processen_US
dc.subjectFactor analysisen_US
dc.subjectMultiple regression analysisen_US
dc.subjectPartneringen_US
dc.subjectSuccess factorsen_US
dc.titleCritical success factors of partnering in the building design processen_US
dc.title.alternativeBina tasarım sürecinde ortaklığın can alıcı başarı etkenlerien_US
dc.typeArticleen_US
dc.authoridTR114949en_US
dc.institutionauthorDoğan, Sevgi Zeynep-
dc.institutionauthorKılıç Çalğıcı, Pınar-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Architectureen_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage61en_US
dc.identifier.endpage78en_US
dc.identifier.wosWOS:000369508300004en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-84958183252en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.doi10.4305/METU.JFA.2015.2.4-
dc.relation.doi10.4305/METU.JFA.2015.2.4en_US
dc.coverage.doi10.4305/METU.JFA.2015.2.4en_US
dc.identifier.scopusqualityQ3-
item.languageiso639-1en-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeArticle-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.dept02.02. Department of Architecture-
Appears in Collections:Architecture / Mimarlık
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5682.pdfMakale927.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

10
checked on Jun 21, 2024

WEB OF SCIENCETM
Citations

4
checked on Jun 22, 2024

Page view(s)

216
checked on Jun 24, 2024

Download(s)

164
checked on Jun 24, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.