Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/5478
Title: Bir platform oyununa kullanıcı performansı temelinde yapay zeka uyarlaması
Authors: Türkmen, Sercan
Mungan, Hilmi Yalın
Tekir, Selma
Keywords: Yapay zeka
Rakip modeli
Öznitelik
Kullanıcı performansı
Oyun programlama
Issue Date: 2015
Publisher: CEUR Workshop Proceedings
Source: Türkmen, S., Mungan, H. Y., and Tekir, S. (2015, September). Bir platform oyununa kullanıcı performansı temelinde yapay zeka uyarlaması. Paper presented at the 9th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2015, Yaşar University, İzmir, Turkey.
Abstract: Oyun programlama, video oyunlarının yazılım geliştirme bölümüdür. Diğer yazılımlardan farklı olarak oyun içindeki nesnelerin sürekli güncellenmesini gerektirmektedir. Güncelleme işlevinde, nesnenin dünya içinde bulunduğu yer, hız, ivme gibi fiziksel özellikleri, çarpışma işlemleri, animasyon güncellemeleri ve kullanıcı girdisinin ele alınması gibi çok çeşitli işlemler kapsanmaktadır. Yüksek güncelleme frekansı gereksinimi de dikkate alındığında yazılan kodun performansı ve kalitesi ön plana çıkmaktadır. Oyun alanı, yazılım karakteristiklerinden kullanılabilirliğin ötesinde kullanıcının eğlenmesini sağlamayı hedeflemektedir. Yapay zekanın uygulama alanlarının ve tekniklerinin gelişmesi oyunların eğlendirici yönünü arttırmaktadır. Bu çalışmada, bir platform oyunu (Dawn) geliştirilerek oyun içerisindeki kurguyu, geçerli kullanıcıya göre uyarlayan bir yapay zeka entegre edilmesi amacıyla platform oyununu karakterize edebilecek öznitelikler çıkarılmış ve ölçülmüştür. Genel olarak, çıkarılan öznitelikler girdi ve çıktı öznitelikleri olarak gruplandırılarak girdi özniteliklerinin çıktı öznitelikleri ile ilişkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Belirlenen en temel çıktı özniteliği, kullanıcı performansıdır. Kullanıcı performansının ölçümünde bölüm tamamlanma zamanı, kahramanın ölüm nedeni ve bölümlerde uğradığı zarar öznitelikleri baz alınmıştır. Sistem, bu sayede bölüm içerisindeki düşman seçimini ve bir sonraki bölüm önerisini kullanıcının performansına göre belirlemektedir.
Description: 9th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2015; Yasar UniversityIzmir; Turkey; 9 September 2015 through 11 September 2015
URI: http://hdl.handle.net/11147/5478
ISSN: 1613-0073
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5478.pdfConference Paper562.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

376
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

272
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.