Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/12345
Title: ISBSG veri seti kullanılarak yazılım efor kestirimi: Çoklu durum çalışmaları
Other Titles: Software effort estimation using ISBSG dataset: Multiple case studies
Authors: Ünlü, Hüseyin
Yalçın, Ali Görkem
Öztürk, Dilek
Akkaya, Güliz
Kalecik, Mert
Ekici, Nazım Umut
Orhan, Oğuzhan
Çiftçi, Okan
Yumlu, Selen
Demirörs, Onur
Keywords: COSMIC
Software effort estimation
ISBSG
Issue Date: 2021
Publisher: IEEE
Abstract: Effort estimation is one of the base activities in software project planning. There are two base inputs needed for the effort estimation: software size and effort data. The size of the software can be measured in different stages of the project. However, there are known problems regarding effort data collection in the industry. In these circumstances, effort estimation can be difficult in organizations. International Software Benchmarking Standards Group (ISBSG) dataset includes many projects including the size and effort data provided by different organizations. This dataset can be used in organizations for effort estimation. In this study, we performed case studies with graduate students to explore if the ISBSG dataset is beneficial for the effort estimation in their organizations. Firstly, students measured the size of a project from their organizations using the COSMIC Functional Size Measurement Method. Then, they formed an effort estimation model using ISBSG data and predicted the effort for their project. Our study shows the applicability of using ISBSG for effort estimation when there is no effort data in an organization.
Efor kestirimi yazılım projelerinin planlanmasında temel aktivitelerden biridir. Objektif, tekrarlanabilir efor kestirimleri genelde iki ana girdiye ihtiyaç duyar: yazılım büyüklüğü ve efor verisi. Yazılımın büyüklüğü fonksiyonel büyüklük olarak ölçüldüğünde projenin gereksinimlerinin tanımlı olmasından sonra her aşamasında ölçülebilir. Ancak, organizasyonlarda geçmiş projelere ait efor verisine her zaman ulaşmak mümkün olamamaktadır. Bu durumda yeni projeler için geçmiş verilerden yola çıkarak efor kestirim modelleri oluşturmak güç olabilir. Uluslararası Yazılım Kıyaslama Standartları Grubu (International Software Benchmarking Standards Group – ISBSG) veri seti dünya çapında birçok organizasyon tarafından sağlanan yazılım büyüklüğü ve efor bilgisi içeren çok sayıda proje bilgisi içerir. Bu veri seti organizasyonlarda efor kestirimi için kullanılabilir. Bu çalışmada, ISBSG veri setinin sektördeki organizasyonlara ait projelerin efor kestiriminde yararlı olup olmadığını araştırmak amacıyla lisansüstü öğrencileri ile çoklu durum çalışması yapılmıştır. Öğrenciler, çalıştıkları organizasyona ait bir projeyi öncelikle COSMIC İşlevsel Büyüklük Ölçüm yöntemi ile ölçmüş, sonrasında da ISBSG veri setini kullanarak efor kestirim modeli oluşturmuş ve projenin efor tahminini gerçekleştirmiştir. Çalışma sonuçları, efor verisi bulunamayan durumlarda ISBSG kullanarak tutarlı bir efor kestirim modelini oluşturmanın mümkün olduğunu göstermektedir.
Description: 15th Turkish National Software Engineering Symposium (UYMS) -- NOV 17-19, 2021
URI: https://doi.org/10.1109/UYMS54260.2021.9659655
https://hdl.handle.net/11147/12345
ISBN: 978-1-6654-1070-0
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
Software_Effort_Estimation.pdf406.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

3
checked on Feb 16, 2024

Page view(s)

1,010
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

150
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.