Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/10262
Title: Extraction and characterization of pectin from fresh globe artichoke and canned artichoke waste
Other Titles: Taze enginar ve konserve enginar atığından pektin ekstraksiyonu ve karakterizasyonu
Authors: Ceylan, Çağatay
Bayraktar, Oğuz
Atçı, Erhan
Sarrafi, Şahin
Keywords: Globe artichok
Pectin
Industrial waste
Issue Date: 2017
Publisher: Gıda Teknolojisi Derneği
Abstract: The pectin contents of fresh globe artichoke (stem, receptacle, and bract) and waste of artichokecanning industry were investigated. The highest pectin amount was found in the stem part of freshglobe artichoke (6.42%) with the highest amount of anhydrogalacturonic acid (AGA) and anhydrouronicacid (AUA) content. The pectin yields of receptacle and bract parts were found to be 5.31 and 4.55%,respectively. The pectin yield from the industrial waste was the lowest, 4.43%. The highest ash content(5.65 %) along with the lowest anhydrouronic acid amount (73.28%) indicated the lowest purity for theindustrial waste. The degrees of esterification for the pectin obtained from the stem, receptacle andbract parts were 55.26%, 52.26%, and 56.17%, respectively indicating the presence of high methyl-esterified(HM) pectin. The pectin from the industrial waste had the lowest degree of esterification (46.02%). TheFTIR results indicated that acid processing affected the structural properties of pectin from the industrialwaste with higher methoxyl content and esterification degree.
Bu çalışmada taze enginar (gövde, tabla ve yenilebilir yaprak) ile konserve enginar endüstrisinde çıkan atığın pektin içerikleri incelenmiştir. En yüksek pektin içeriği % 6.42 olarak taze enginarin gövde kısmında bulunmuştur. Pektin içeriğine ek olarak en yüksek anhidrogalakturonik asit ve anhidrouronik asit miktarları da gövde kısmında bulunmuştur. Tabla ve yenilebilir yaprak kısımlarında ise pektin verimi sırasıyla % 5.31 ve % 4.55 olarak bulunmuştur. En düşük pektin verimi % 4.43 ile endüstriyel atıktan elde edilmiştir. En yüksek kül içeriğine (% 5.65) ek olarak en düşük anhidrouronik asit miktarı (% 73.28) en yüksek safsızlığın endüstriyel atık suyunda olduğunu göstermektedir. Gövde, tabla ve yenilebilir yaprak kısımlarındaki esterleşme derecesi sırasıyla % 55.26, % 52.26 ve % 56.71 olarak elde edilmiştir. Bu yüzdeler yüksek metil esterleşmiş pektin olduğunu göstermektedir. % 46.02 ile en düşük esterleşme derecesi endüstriyel atıktan elde edilmiştir. FTIR sonuçlarına göre asit prosesiyle pektinin yapısal özelliklerinin değiştiği ve endüstriyel atıklarda daha yüksek metoksil içeriği ve daha yüksek esterleşme derecesi elde edildiği gözlenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/10262
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/278636
ISSN: 1300-3070
1309-6273
Appears in Collections:Chemistry / Kimya
Food Engineering / Gıda Mühendisliği
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
db220a70-1da0-421a-9cd2-Ceylan.pdf834.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record
CORE Recommender

Page view(s)

18,272
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

482
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.