Browsing by Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Showing results 4637 to 4656 of 9149 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
6-Sep-2022İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü araştırma verilerinin yönetimi yönergesi
2021İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü IV. Eğitim ÇalıştayıTanoğlu, Gamze ; Özcan Gönülal, Yasemin 
2023İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü IX. Eğitim Çalıştayı: Eğitimde Yapay ZekâTanoğlu, Gamze ; Özcan Gönülal, Yasemin 
2007İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kütüphane yönergesi
2007İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphanesi dış kullanıcı yönergesi
2022İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü VI. Eğitim Çalıştayı RaporuTanoğlu, Gamze 
7-Oct-2022İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü VII. Eğitim Çalıştayı RaporuTanoğlu, Gamze ; Özcan Gönülal, Yasemin ; Örün, Özgür
2023İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü VIII. Eğitim Çalıştayı Raporu: Afet Durumlarında Sürdürülebilir EğitimTanoğlu, Gamze ; Özcan Gönülal, Yasemin ; Örün, Özgür
2023İzmir'in bir dağ köyü: Yamanlar ve Yamanlar Yörükleri üzerine etnotarihsel bir incelemeUştuk, Ozan ; Özcan Gönülal, Yasemin 
2021İzmir’de bir Osmanlı dönemi konağının tavan ve duvar resimlerinin yapım tekniği ve malzeme özellikleriŞerifaki, Kerem ; İpekoğlu, Başak 
2008İzmir’deki ulaştırma projelerinin kentsel eğilimlere etkileriDuvarcı, Yavuz ; Selvi, Ömer ; Günaydın, Hüsnü Murat ; Gür, Güneş 
2004İzogenik adenokarsinoma hücre hatlarında farklı olarak ifade edilen genlerin metastatik ilişkilerinin araştırılmasıGüneş, Hatice ; Certel, Seçil; Sudağıdan, Mert
2019İzotop özelliklerinin kullanılarak su-kayaç etkileşiminin incelenmesi: Alaşehir alt havzası örneğiTonkul, Serhat ; Şimşek, Celalettin; Baba, Alper 
Apr-2018Janus single layers of In2SSe: A first-principles studyKandemir, Ali; Şahin, Hasan 
2021Janus two-dimensional transition metal dichalcogenide oxides: First-principles investigation of WXO monolayers with X = S, Se, and TeVarjovi, M. Jahangirzadeh; Yağmurcukardeş, Mehmet ; Peeters, François M.; Durgun, Engin
2015JavaScript kütüphaneleri için girdi doğrulama analiziUfuktepe, Ekincan ; Tuğlular, Tuğkan 
2015Jelatin doku iskelesinin mekanik özellikleri üzerine gözenek oluşturucu ajanın boyutu ve bağlantı süresinin etkileriBüyüköz, Melda ; Alsoy Altınkaya, Sacide 
2012Jeotermal akışkan deşarjının yüzeysel su kalitesine etkisi: Örnek saha Simav Ovası (Kütahya)Gündüz, Orhan ; Mutlu, Merdiye; Elçi, Alper; Şimşek, Celalettin; Baba, Alper 
2018Jeotermal akışkanda radon ve etkileri: Batı Anadolu örneğiMungan, Gamze Gül; Gür, Filiz; Baba, Alper 
2017Jeotermal sahalara yönelik yüksek basınç ve sıcaklık altında yapay metal (Fe, Mg) silikat eldesi ve metal silikat kabuklaşmasına yönelik polimerik inhibitör geliştirilmesiDemir, Mustafa Muammer ;