Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6428
Title: İskelet dal noktaları kullanan entropik çizgelerde çakıştırma ve optimizasyon
Other Titles: Registration and optimization in entropic graphs using branch skeleton features
Authors: Ergün, Aslı
Ergün, Serkan
Ünlü, Mehmet Zübeyir
Güngör, Cengiz
Keywords: Entropic graphs
Image registration
Parameter search optimization technique
Skeleton branch features
Entropik çizgeler
Görüntü çakıştırma
İskelet dal öznitelikleri
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Source: Ergün, A., Ergün, S., Ünlü, M. Z., and Güngör, C. (2017, May 15-18). İskelet dal noktaları kullanan entropik çizgelerde çakıştırma ve optimizasyon. Paper presented at the 25th Signal Processing and Communications Applications Conference. doi:10.1109/SIU.2017.7960448
Abstract: Görüntü çakıştırma işleminde görüntülerin ne kadar benzediklerinin ve iki görüntü arasındaki benzerliği maksimuma getiren kayma, dönme ve ölçeklendirme dönüşüm parametre değerlerinin bulunması gerekmektedir. Benzerlik ölçütü ve buna bağlı parametreler hesaplanırken entropik çizge diye adlandırılan, bilgi teorisi tabanlı ölçütlerin çizge üzerinde yakınsama yöntemleri kullanılabilir. Bu çalışmada, farklı entropik çizgeler üzerinde benzerlik ve optimizasyon ölçütleri karşılaştırılmış ve çizge oluşturmak için iskelet dal öznitelik noktalarının kullanılmasının başarılı sonuçlar verdiği görülmüütür.
In image registration process, it is necessary to find the similarity of the images and the translation, rotation and scaling transformation parameter values that maximize the similarity between the two images. When the similarity measure and related parameters are calculated, information theory based entropic graphs can be used. In this study, similarity and optimization measures are compared on different entropic graphs. It has been seen that skeleton branch feature points to build entropic graphs give successful results.
Description: 25th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2017; Antalya; Turkey; 15 May 2017 through 18 May 2017
URI: http://doi.org/10.1109/SIU.2017.7960448
http://hdl.handle.net/11147/6428
ISBN: 9781509064946
Appears in Collections:Electrical - Electronic Engineering / Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6428.pdfConference Paper889.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

174
checked on May 20, 2024

Download(s)

176
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.