Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/9831
Title: İşitsel uyarılmış potansiyellerde kısmi yönlü uyumluluk ve bilgi akış yönünün kestirimi
Other Titles: Estimation of partial directed coherence and direction of information flow with auditory evoked potentials
Authors: Çek, M. Emre
Savacı, Ferit Acar
Özgören, Murat
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Abstract: In this paper, existence of information flow between different locations of the brain have been analyzed by multivariate auto-regressive modelling where the auditory evoked potentials were measured from several electrodes. The estimation of the information flow was performed by evaluating the partial directed coherence (PDC) and the directed transfer function (DTF) which are function of frequency within the values 0 and 1. When the post-stimulus time interval was analyzed it was observed that both of the methods illustrates the frequency localization where the information flow occurs and the estimation could be performed by given methods. The frequency resolution of the methods depends on the sampling rate and model order. It was determined that the given methods are matched with each other. ©2009 IEEE.
Bu bildiride, saçlı deride çeşitli elektrotlardan elde edilmiş işitsel uyarılmış potansiyellerde, çok değişkenli öz bağlanımlı rastlantısal modelleme kullanılarak beyindeki farklı bölgeler arasında bilgi akışının mevcut olup olmadığı incelenmiştir. Bilgi akışının kestirimi, frekansa bağlı ve 0 ile 1 arasında değerler aralan kısmi yönlü uyumluluk ve yönlü transfer fonksiyonları kullanılarak yapılmaktadır. Uyarı sonrası zamanda yapılan incelemede her iki yöntemin de bilgi akışının mevcut olduğu frekans noktaları ile ilgili bilgi verdiği ve bilgi akış yönlerinin kestirilebildiği görülmüştür. Yöntemlerin frekans çözünürlüğü, ilgili örnekleme penceresi ve model mertebesi kriterlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. İki yöntemin de uyumlu değerler sağladığı saptanmıştır.
URI: https://doi.org/10.1109/BIYOMUT.2009.5130260
https://hdl.handle.net/11147/9831
ISBN: 978-142443606-4
Appears in Collections:Electrical - Electronic Engineering / Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
Estimation_of_partial.pdf430.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

176
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

224
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.