Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7486
Title: Assessing the walkability principles: The case study of Mehmetçik Boulevard
Other Titles: Yürünebilirlik ilkelerinin değerlendirilmesi: Mehmetçik Bulvarı örnek çalışması
Authors: Bağcı, Seda
Advisors: Kaya Erol, Nursen
Keywords: Walkability
Urban design
Urban streets
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Bağcı, S. (2019). Assessing the walkability principles: The case study of Mehmetçik Boulevard. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Walkability is defined as the action of the human being to go from one place to another. The streets are one of the most important parts of the built environment and their using by pedestrians increases urban consciousness and social ties. The quality of walkability varies according to the location, usage, and character of the public space. Walkability issue has become more important due to urban growth and an increase in vehicle usage in today's' cities. Increasing walkability in a city increases livability. The aim of this thesis is to assess the walkability quality of urban streets considering walkability principles. In this context, the thesis aims to investigate the principles that affect walkability in urban centers and considering walkability principles to examine the built environment characteristics and pedestrians' usage of a street through a case study. The thesis also attempts to offer recommendations for creating more walkable spaces. For these purposes, firstly, the definition and importance of the concept of walkability are examined. Secondly, walkability principles of the streets in urban centers are established. Thirdly, Mehmetçik Boulevard, which is located in one of the sub-centers of İzmir and used intensively during the day, is evaluated according to the walkability principles. In this study, the walkability quality of the boulevard is examined and assessed in the context of diversity, accessibility, safety, street quality, comfort and legibility principles. Finally, as a result of the literature study and the case study, recommendations are provided to increase walkability quality of Mehmetçik Boulevard, and as well as for urban streets of other cities.
Yürünebilirlik, insanın bir yerden bir yere gitme hareketi olarak tanımlanmaktadır. Sokaklar yapılı çevrenin en önemli kısımlarından biridir ve yayalar tarafından kullanılması şehir bilincini ve sosyal bağları arttırmaktadır. Yürütülebilirliğin kalitesi kamusal alanın konumuna, kullanımına ve karakterine göre değişmektedir. Kentsel büyüme ve günümüz şehirlerinde araç kullanımındaki artış nedeniyle yürünebilirlik sorunu daha da önem kazanmıştır. Bir şehirde yürünebilirliği arttırmak yaşanabilirliği arttırmaktadır. Bu tezin amacı, yürünebilirlik ilkeleri dikkate alınarak kentsel sokakların yürünebilirlik kalitesini değerlendirmektir. Bu bağlamda tez, kent merkezlerinde yürünebilirliği etkileyen ilkeleri araştırmayı ve yürünebililik ilkelerini göz önünde bulundurarark yapılı çevre özelliklerini ve yayaların sokak kullanımını vaka çalışması ile incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca tez, daha fazla yürünebilir alan yaratmak için öneriler sunmaya çalışmaktadır. Bu amaçlar için öncelikle yürünebilirlik kavramının tanımı ve önemi incelenmiştir. İkincisi, kent merkezlerinde caddelerin yürünebilirlik ilkeleri oluşturulmuştur. Üçüncüsü, İzmir'in alt merkezlerinden birinde bulunan ve gün içerisinde yoğun olarak kullanılan Mehmetçik Bulvarı, yürünebilirlik ilkelerine göre değerlendirilmiştir. Bu çalışmada Mehmetçik Bulvarı'nın yürünebilirliği, çeşitlilik, erişilebilirlik, güvenlik, sokak kalitesi, konfor ve okunaklılık ilkeleri bağlamında incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Son olarak, literatür çalışması ve vaka çalışması sonucunda, Mehmetçik Bulvarı'nın ve diğer şehirlerdeki kent sokaklarının yürüme kalitesini artırmak için önerilerde bulunulmuştur.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 122-131)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7486
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koleksiyonu / Sustainable Green Campus Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T002042.pdfMasterThesis23.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

222
checked on May 20, 2024

Download(s)

1,166
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.