Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7450
Title: A bibliometric analysis of critical construction management studies
Other Titles: Eleştirimsel yapım yönetimi çalışmalarının bir bibliyometrik incelemesi
Authors: Deniz, Berna Derya
Advisors: Kale, Serdar
Keywords: Critical management studies
CCMS
VOSviewer
Bibliometric analysis
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Deniz, B. D. (2019). A bibliometric analysis of critical construction management studies. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkey
Abstract: Copernicus's revolution is a philosophical change that questions the existence of humanity in the universe, as opposed to the belief; he claims that the Sun is the center of the universe, not the Earth. Rather than questioning a different perspective, believing in a dogmatic knowledge is a simple way to escape. Critical Management Studies (CMS), like Copernicus's revolution, has an ambitious goal on management theory and practice. CMS offers a number of alternatives to the current system by expressing more than critical thinking. It focuses on the impacts of management on the traditional labor force and production factors and it focuses on organizing the differences between theory and practice. The aim of the research presented in this thesis is to explore the evolution of CMS and its diffusion in project management studies and construction management studies. Bibliometric analysis is chosen as the research method, in the citation networks that emerged using the VOSviewer program, 11 most cited articles from the 283 center documents underlie the basis of the study. In the study, the citation relations of the articles are examined in terms of author, document, country, and keyword. The results of the research indicate that (1) CMS is still in the process of embryotic stage of its development, (2) the diffusion of CMS in project management studies and construction management literature have been limited and (3) the calls for pluralistic approach in construction management studies have not been addressed in literature.
Kopernik’in devrimi inanılanın aksine Dünya’nın değil Güneş’in evrenin merkezi olduğunu ileri sürmesi ile insanlığın evrendeki varoluşunu sorgulatan bir felsefi değişim olduğu söylenir. Farklı bir bakış açısının peşinden giderek sorgulamaktansa Dogmatik bir bilgiye inanmak basit bir kaçış yoludur. Eleştirisel Yönetim Çalışmaları da tıpkı Kopernik’in devrimi gibi yönetim teorisi ve pratiği üzerinde iddialı bir hedefe sahiptir. Eleştirisel Yönetim Çalışmaları eleştirisel düşünceden fazlasını ifade ederek mevcut sisteme bir dizi alternatif sunar. Yönetimin geleneksel iş gücü ve üretim faktörlerinin projelere yansıyan etkilerini, teori ve pratik arasında oluşan farklılıkları düzenlemeye odaklanır. Araştırmanın amacı ise Eleştirisel Yönetim Çalışmalarının gelişimini ve bunun proje yönetimi ve inşaat yönetimi çalışmalarındaki yayılımını araştırmaktır. Araştırma yöntemi olarak, VOSviewer programı kullanılarak ortaya çıkan alıntı ağlarında, araştırmanın temelini oluşturan 283 merkez dokümandan en çok alıntılanan 11 makaleden oluşan bibliometrik analiz kullanılmıştır. Çalışmada, makalelerin atıf ilişkileri yazar, belge, ülke ve anahtar kelime açısından incelenmiştir. Araştırma sonuçları, (1) Eleştirisel Yönetim Çalışmalarının gelişiminin hala embriyo aşamasında olduğu (2) proje yönetimi çalışmalarında ve inşaat yönetimi literatüründe Eleştirisel Yönetim Çalışmalarının yayılmasının sınırlı olduğu ve (3) inşaat yönetimi çalışmalarında çoğulcu yaklaşım çağrıları literatürde ele alınmamıştır.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2019
Includes bibliographical references (leaves: 117-138)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: https://hdl.handle.net/11147/7450
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001912.pdfMasterThesis5.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

164
checked on Apr 15, 2024

Download(s)

486
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.