Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7450
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKale, Serdar
dc.contributor.authorDeniz, Berna Derya-
dc.date.accessioned2019-12-10T12:30:20Z
dc.date.available2019-12-10T12:30:20Z
dc.date.issued2019-07en_US
dc.identifier.citationDeniz, B. D. (2019). A bibliometric analysis of critical construction management studies. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7450
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Architecture, Izmir, 2019en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 117-138)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractCopernicus's revolution is a philosophical change that questions the existence of humanity in the universe, as opposed to the belief; he claims that the Sun is the center of the universe, not the Earth. Rather than questioning a different perspective, believing in a dogmatic knowledge is a simple way to escape. Critical Management Studies (CMS), like Copernicus's revolution, has an ambitious goal on management theory and practice. CMS offers a number of alternatives to the current system by expressing more than critical thinking. It focuses on the impacts of management on the traditional labor force and production factors and it focuses on organizing the differences between theory and practice. The aim of the research presented in this thesis is to explore the evolution of CMS and its diffusion in project management studies and construction management studies. Bibliometric analysis is chosen as the research method, in the citation networks that emerged using the VOSviewer program, 11 most cited articles from the 283 center documents underlie the basis of the study. In the study, the citation relations of the articles are examined in terms of author, document, country, and keyword. The results of the research indicate that (1) CMS is still in the process of embryotic stage of its development, (2) the diffusion of CMS in project management studies and construction management literature have been limited and (3) the calls for pluralistic approach in construction management studies have not been addressed in literature.en_US
dc.description.abstractKopernik’in devrimi inanılanın aksine Dünya’nın değil Güneş’in evrenin merkezi olduğunu ileri sürmesi ile insanlığın evrendeki varoluşunu sorgulatan bir felsefi değişim olduğu söylenir. Farklı bir bakış açısının peşinden giderek sorgulamaktansa Dogmatik bir bilgiye inanmak basit bir kaçış yoludur. Eleştirisel Yönetim Çalışmaları da tıpkı Kopernik’in devrimi gibi yönetim teorisi ve pratiği üzerinde iddialı bir hedefe sahiptir. Eleştirisel Yönetim Çalışmaları eleştirisel düşünceden fazlasını ifade ederek mevcut sisteme bir dizi alternatif sunar. Yönetimin geleneksel iş gücü ve üretim faktörlerinin projelere yansıyan etkilerini, teori ve pratik arasında oluşan farklılıkları düzenlemeye odaklanır. Araştırmanın amacı ise Eleştirisel Yönetim Çalışmalarının gelişimini ve bunun proje yönetimi ve inşaat yönetimi çalışmalarındaki yayılımını araştırmaktır. Araştırma yöntemi olarak, VOSviewer programı kullanılarak ortaya çıkan alıntı ağlarında, araştırmanın temelini oluşturan 283 merkez dokümandan en çok alıntılanan 11 makaleden oluşan bibliometrik analiz kullanılmıştır. Çalışmada, makalelerin atıf ilişkileri yazar, belge, ülke ve anahtar kelime açısından incelenmiştir. Araştırma sonuçları, (1) Eleştirisel Yönetim Çalışmalarının gelişiminin hala embriyo aşamasında olduğu (2) proje yönetimi çalışmalarında ve inşaat yönetimi literatüründe Eleştirisel Yönetim Çalışmalarının yayılmasının sınırlı olduğu ve (3) inşaat yönetimi çalışmalarında çoğulcu yaklaşım çağrıları literatürde ele alınmamıştır.en_US
dc.format.extentxvii, 138 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCritical management studiesen_US
dc.subjectCCMSen_US
dc.subjectVOSvieweren_US
dc.subjectBibliometric analysisen_US
dc.titleA bibliometric analysis of critical construction management studiesen_US
dc.title.alternativeEleştirimsel yapım yönetimi çalışmalarının bir bibliyometrik incelemesien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.institutionauthorDeniz, Berna Derya-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, Architectureen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextopen-
item.languageiso639-1en-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001912.pdfMasterThesis5.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

174
checked on May 20, 2024

Download(s)

494
checked on May 20, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.