Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7314
Title: Köprülerde deneysel modal analiz uygulamaları
Other Titles: Applications of experimental modal analysis for bridges
Authors: Dönmez, Cemalettin
Karakan, Eyyüb
Keywords: Finite elements
Modal analysis
System identification
Modal analiz
Sonlu elemanlar
Yapısal tanılama
Issue Date: 2009
Publisher: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Source: Dönmez, C., and Karakan, E. (2009). Köprülerde deneysel modal analiz uygulamaları. İMO Teknik Dergi, 20(4), 4851-4863.
Abstract: Deneysel modal analiz son 30 yıldır çeşitli araştırmacılar tarafından yapısal sistemlerin durum tespiti/izlemesi ve hasar tanılaması amacıyla kullanılmaktadır. Ölçüm ve analizlerin tekniğine uygun olarak tasarlanıp uygulanması durumunda bu teknik ile yapısal bir sistemin dinamik özellikleri (frekanslar, sönüm oranları ve modal şekilleri) kestirilebilmektedir. Sistemde oluşacak herhangi bir hasarın sistemin sıkılığını ve aynı zamanda dinamik özelliklerini değiştireceği gerçeğinden yola çıkılırsa, hasar öncesi ve sonrası dinamik özelliklerin izlenmesi sayesinde yapıda oluşan hasarlar tahribatsız bir biçimde tespit edilebilir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde bir TÜBİTAK projesi kapsamında deneysel modal analiz tekniğinin kullanılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu bildiri kapsamında deneysel modal analiz tekniklerinin köprülerin durum tespiti ve hasar tanılamasında ne şekilde uygulanabileceği konusunda kısa bir özet verilecek ve İYTE’de bugüne kadar öğrendiğimiz teknikleri uygulamada gösterebilmek amacı ile laboratuvarda imal, basitleştirilmiş bir köprü maketi üzerinde modal analiz teknikleri kullanılacak ve sonuçlar sergilenecektir. Ayrıca maket köprünün sonlu elemanlar modeli kurularak analiz ve deney sonuçları karşılaştırılacak ve sonuçlar irdelenecektir.
Experimental modal analysis is used by researchers for the purpose of condition assessment and damage detection of structural systems. If the experiment and analysis are performed accordingly, it is possible to identify the dynamic parameters of the systems such as natural frequencies, damping ratios and the modal vectors. Since any damage in the system changes the stiffness and at the same time dynamic parameters of the system, it is possible to detect and locate the damage in the system. System parameters should be identified before and after the damage for such an evaluation. Experimental modal analysis technique is under study in IYTE, Civil Engineering Department. Through the paper a limitedliterature survey will be presented in relation with the application of modal analysis techniques for condition assessment and damage detection of bridges. Also a simple bridge model will be tested and analyzed with techniques that we have acquired in IYTE up to now. In order to discuss the results of the modal analysis results, a finite element model of the model bridge will also provided.
URI: https://hdl.handle.net/11147/7314
ISSN: 1300-3453
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7314.pdfMakale (Article)574.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

3
checked on Apr 14, 2023

WEB OF SCIENCETM
Citations

2
checked on Jun 17, 2023

Page view(s)

718
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

42
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.