Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7314
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDönmez, Cemalettin-
dc.contributor.authorKarakan, Eyyüb-
dc.date.accessioned2019-10-25T11:04:02Z-
dc.date.available2019-10-25T11:04:02Z-
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.citationDönmez, C., and Karakan, E. (2009). Köprülerde deneysel modal analiz uygulamaları. İMO Teknik Dergi, 20(4), 4851-4863.en_US
dc.identifier.issn1300-3453-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7314-
dc.description.abstractDeneysel modal analiz son 30 yıldır çeşitli araştırmacılar tarafından yapısal sistemlerin durum tespiti/izlemesi ve hasar tanılaması amacıyla kullanılmaktadır. Ölçüm ve analizlerin tekniğine uygun olarak tasarlanıp uygulanması durumunda bu teknik ile yapısal bir sistemin dinamik özellikleri (frekanslar, sönüm oranları ve modal şekilleri) kestirilebilmektedir. Sistemde oluşacak herhangi bir hasarın sistemin sıkılığını ve aynı zamanda dinamik özelliklerini değiştireceği gerçeğinden yola çıkılırsa, hasar öncesi ve sonrası dinamik özelliklerin izlenmesi sayesinde yapıda oluşan hasarlar tahribatsız bir biçimde tespit edilebilir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde bir TÜBİTAK projesi kapsamında deneysel modal analiz tekniğinin kullanılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu bildiri kapsamında deneysel modal analiz tekniklerinin köprülerin durum tespiti ve hasar tanılamasında ne şekilde uygulanabileceği konusunda kısa bir özet verilecek ve İYTE’de bugüne kadar öğrendiğimiz teknikleri uygulamada gösterebilmek amacı ile laboratuvarda imal, basitleştirilmiş bir köprü maketi üzerinde modal analiz teknikleri kullanılacak ve sonuçlar sergilenecektir. Ayrıca maket köprünün sonlu elemanlar modeli kurularak analiz ve deney sonuçları karşılaştırılacak ve sonuçlar irdelenecektir.en_US
dc.description.abstractExperimental modal analysis is used by researchers for the purpose of condition assessment and damage detection of structural systems. If the experiment and analysis are performed accordingly, it is possible to identify the dynamic parameters of the systems such as natural frequencies, damping ratios and the modal vectors. Since any damage in the system changes the stiffness and at the same time dynamic parameters of the system, it is possible to detect and locate the damage in the system. System parameters should be identified before and after the damage for such an evaluation. Experimental modal analysis technique is under study in IYTE, Civil Engineering Department. Through the paper a limitedliterature survey will be presented in relation with the application of modal analysis techniques for condition assessment and damage detection of bridges. Also a simple bridge model will be tested and analyzed with techniques that we have acquired in IYTE up to now. In order to discuss the results of the modal analysis results, a finite element model of the model bridge will also provided.en_US
dc.description.sponsorshipTUBITAK-MAG 104I107en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTMMOB İnşaat Mühendisleri Odasıen_US
dc.relation.ispartofTeknik Dergien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFinite elementsen_US
dc.subjectModal analysisen_US
dc.subjectSystem identificationen_US
dc.subjectModal analizen_US
dc.subjectSonlu elemanlaren_US
dc.subjectYapısal tanılamaen_US
dc.titleKöprülerde deneysel modal analiz uygulamalarıen_US
dc.title.alternativeApplications of experimental modal analysis for bridgesen_US
dc.typeArticleen_US
dc.authorid0000-0002-8430-5623en_US
dc.institutionauthorDönmez, Cemalettin-
dc.institutionauthorKarakan, Eyyüb-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Civil Engineeringen_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage4851en_US
dc.identifier.endpage4863en_US
dc.identifier.wosWOS:000270711100003en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-70350180279en_US
dc.relation.tubitakinfo:eu-repo/grantAgreement/TUBITAK/MAG/104I107en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.wosqualityQ4-
dc.identifier.scopusqualityQ4-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept03.03. Department of Civil Engineering-
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7314.pdfMakale (Article)574.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

3
checked on Dec 9, 2023

WEB OF SCIENCETM
Citations

2
checked on Jun 17, 2023

Page view(s)

28
checked on Dec 11, 2023

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.