Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7262
Title: Alaşehir havzası SMA (Soil Moisture Accounting) hidrolojik modeli
Other Titles: SMA (Soil Moisture Accounting) hydrological model in Alaşehir subbasin
Authors: Akdeğirmen, Özgün
Baba, Alper
Şimşek, Celalettin
Tayfur, Gökmen
Kumanlıoğlu, Ahmet
Keywords: SMA
HecHMS
Hidrolojik modelleme
Issue Date: 2018
Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Abstract: Havza su yönetiminde dinamik hidrolojik koşullarına göre, gerçeğe yakın tahminlerde bulunmak ve bunu mümkün olan en az kaynak kullanımı ile gerçekleştirmek temel hedeflerden biridir. Bu noktada 115Y065 numaralı TÜBİTAK destekli Alaşehir Alt Havzası yeraltısuyu beslenim miktarlarının tespitini hedef alan proje çerçevesinde çalışma alanı için SMA algoritması uygulama çalışmaları yapılmıştır. Çalışmada ArcGIS ve HecHMS programlarından faydalanılmıştır. Havza alanı bölgedeki yeryüzü şekillerine göre değişen alt havzalara bölünmüş olup her bir alt havzanın kendi içerisinde havza parametreleri bakımından homojen bir yapıya sahip olduğu kabulü yapılmıştır. Çalışma alanının yüzey şekilleri dijital yükseklik modelinden ArcGIS programında elde edilip HecHMS havza simülasyon programına aktarılıp alt havza parametreleri (yüzeysel depolama, geçirimsiz alanlar, buharlaşma-terleme vb.) tanımlamıştır. Gelinen noktada girdi olarak verilen yağış değerinin sonucunda bölge içerisinde hali hazırda yer alan akım gözlem istasyonlarının tespit ettiği debilere dayanarak model kalibrasyonu yapılıp sonuçların tutarlılıkları araştırılmıştır.
Description: 71.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 23-27 Nisan 2018
URI: https://hdl.handle.net/11147/7262
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7262.pdfConference Paper286.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
CORE Recommender

Page view(s)

246
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

56
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.