Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7262
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAkdeğirmen, Özgün-
dc.contributor.authorBaba, Alper-
dc.contributor.authorŞimşek, Celalettin-
dc.contributor.authorTayfur, Gökmen-
dc.contributor.authorKumanlıoğlu, Ahmet-
dc.date.accessioned2019-09-12T06:49:16Z
dc.date.available2019-09-12T06:49:16Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11147/7262
dc.description71.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 23-27 Nisan 2018en_US
dc.description.abstractHavza su yönetiminde dinamik hidrolojik koşullarına göre, gerçeğe yakın tahminlerde bulunmak ve bunu mümkün olan en az kaynak kullanımı ile gerçekleştirmek temel hedeflerden biridir. Bu noktada 115Y065 numaralı TÜBİTAK destekli Alaşehir Alt Havzası yeraltısuyu beslenim miktarlarının tespitini hedef alan proje çerçevesinde çalışma alanı için SMA algoritması uygulama çalışmaları yapılmıştır. Çalışmada ArcGIS ve HecHMS programlarından faydalanılmıştır. Havza alanı bölgedeki yeryüzü şekillerine göre değişen alt havzalara bölünmüş olup her bir alt havzanın kendi içerisinde havza parametreleri bakımından homojen bir yapıya sahip olduğu kabulü yapılmıştır. Çalışma alanının yüzey şekilleri dijital yükseklik modelinden ArcGIS programında elde edilip HecHMS havza simülasyon programına aktarılıp alt havza parametreleri (yüzeysel depolama, geçirimsiz alanlar, buharlaşma-terleme vb.) tanımlamıştır. Gelinen noktada girdi olarak verilen yağış değerinin sonucunda bölge içerisinde hali hazırda yer alan akım gözlem istasyonlarının tespit ettiği debilere dayanarak model kalibrasyonu yapılıp sonuçların tutarlılıkları araştırılmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasıen_US
dc.relation.ispartof71. Türkiye Jeoloji Kurultayıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSMAen_US
dc.subjectHecHMSen_US
dc.subjectHidrolojik modellemeen_US
dc.titleAlaşehir havzası SMA (Soil Moisture Accounting) hidrolojik modelien_US
dc.title.alternativeSMA (Soil Moisture Accounting) hydrological model in Alaşehir subbasinen_US
dc.typeConference Objecten_US
dc.authorid0000-0001-5307-3156en_US
dc.authorid0000-0001-9712-4031en_US
dc.institutionauthorBaba, Alper-
dc.institutionauthorTayfur, Gökmen-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Civil Engineeringen_US
dc.identifier.startpage363en_US
dc.identifier.endpage364en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeConference Object-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.dept03.03. Department of Civil Engineering-
crisitem.author.dept03.03. Department of Civil Engineering-
Appears in Collections:Civil Engineering / İnşaat Mühendisliği
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7262.pdfConference Paper286.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

252
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

56
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.