Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7067
Title: Sonlu durum makinelerinin Fourier analizi tabanlı sınanması
Other Titles: Fourier analysis-based testing of finite state machines
Authors: Takan, Savaş
Ayav, Tolga
Keywords: Fourier transformation
UIO method
Finite state machine
Software testing
Issue Date: 2018
Publisher: CEUR Workshop Proceedings
Source: Takan, S., and Ayav, T. (2018, September 10-12). Sonlu durum makinelerinin Fourier analizi tabanlı sınanması. In A. Tarhan and Murat E. (Eds.), paper presented at the 12th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2018; Istanbul; Turkey.
Abstract: Sonlu durum makinesi (FSM), devre ve yazılım testlerinde yaygın kullanıma sahip bir modelleme tekniğidir. FSM'lerin testi için literatürde çeşitli yöntemler bulunmakla birlikte, modellerin büyümesi sonucu test kümesinin büyüklüğü, hata yakalama oranı ve test üretim süresi gibi konularda yüksek başarıma sahip alternatif test yöntemlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışma ikili fonksiyonların Fourier analizine dayanan yeni bir test oluşturma yöntemi önermektedir. İlk sonuçlar, fonksiyonun frekans bileşenlerinden yararlanarak oluşturulan test takımının daha yüksek bir performansa sahip olduğunu göstermektedir. Önerilen yöntem, karakteristiği, maliyeti ve hata yakalama oranı üzerinden literatürden seçilen iki yöntemle karşılaştırılmıştır.
Finite State Machine (FSM), as a formal modeling technique to represent both circuits and software, has been widely used in testing. FSM testing is a well-studied subject and there are several test generation methods. However, the current increase in the demand for pervasive and safety critical systems as well as the increase in software size calls for more rigorous methods that can produce more effective test suites particularly in terms of size, time spent for test generation and fault detection ratio. In this study, we propose a new test generation method based on the Fourier analysis of Boolean functions. An analysis on the effects of the various frequency components of the function output allow us to generate test suites with better performance characteristics. We compare our F-method with the two existing methods.
Description: 12th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2018; Istanbul; Turkey; 10 September 2018 through 12 September 2018
URI: http://ceur-ws.org/Vol-2201/UYMS_YTM_2018_paper_17.pdf
http://hdl.handle.net/11147/7067
ISBN: 1613-0073
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7067.pdfConference Paper437.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

148
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

78
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.