Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7060
Title: Survey: Running and comparing stream clustering algorithms
Other Titles: Tetkik: Akan veri kümeleme algoritmalarını çalıştırma ve karşılaştırma
Authors: Ahmed, Rowanda D.
Dalkılıç, Gökhan
Erten, Murat
Keywords: Clustering
Data mining
Data stream clustering
Density-base algorithms
Issue Date: 2018
Publisher: CEUR Workshop Proceedings
Source: Ahmed, R. D., Dalkılıç, G., and Erten, M. (2018, September 10-12). Survey: Running and comparing stream clustering algorithms. In A. Tarhan and Murat E. (Eds.), Paper presented at 12th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2018; Istanbul; Turkey.
Abstract: Recently, clustering data streams have become an incredibly important research area for knowledge discovery as applications produce more and more unstoppable streaming data. In this paper we introduce clustering, streams and data streaming clustering algorithms, as well as discussions of the most important stream clustering algorithms, considering their structure. As an additional contribution of our work and differently from review and survey papers in stream clustering, we offer the practical part of the most known stream clustering algorithms, namely: (i) CluStream; (ii) DenStream; (iii) D-Stream; and (iv) ClusTree, showing their experimental results along with some performance metrics computation of for each, depending on MOA framework.
Son zamanlarda, veri akışlarını kümelemek uygulamalar daha fazla durdurulamaz veri akışı üretirken bilgi keşfi için inanılmaz derecede önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir.Bu makalede, kümeleme, akışlar ve veri akışlarını kümeleme algoritmalarını en önemli akım kümeleme algoritmalarının irdelenmesini yapılarını da göz önünde bulundurarak tanıtıyoruz. Çalışmamızın ek bir katkısı ve akış kümeleme alanında yapılmış tetkit ve gözden geçirme makalelerinden farklı olarak en bilinen akış kümeleme algoritmalarının Pratik kısmını, yani: (i) CluStream; (ii) DenStream; (iii) D-Stream; and (iv) ClusTree, MOA Java çerçevesine bağlı olarak, her biri için bazı performans metriklerinin hesaplanmasıyla birlikte deney sonuçlarını göstererek sunuyoruz.
Description: 12th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2018; Istanbul; Turkey; 10 September 2018 through 12 September 2018
URI: http://ceur-ws.org/Vol-2201/UYMS_2018_paper_114.pdf
http://hdl.handle.net/11147/7060
ISSN: 1613-0073
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7060.pdfConference Paper767.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

2
checked on Apr 14, 2023

Page view(s)

196
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

66
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.