Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7054
Title: Özellik yönelimli ürün konfigürasyonlarının olay sıra çizgeleri ile doğrulanması
Other Titles: Validation of feature-oriented product configurations using event sequence graphs
Authors: Tuğlular, Tuğkan
Belli, Fevzi
Öztürk, Dilek
Keywords: Model-based testing
Feature model
Event sequence graph
Software testing
Issue Date: 2018
Publisher: CEUR Workshop Proceedings
Source: Tuğlular, T., Belli, F., and Öztürk, D. (2018, September 10-12). Özellik yönelimli ürün konfigürasyonlarının olay sıra çizgeleri ile doğrulanması. In A. Tarhan and Murat E. (Eds.), Paper presented at 12th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2018; Istanbul; Turkey.
Abstract: This study attempts to suggest an approach to systematically test potentially very large number of product variants in feature-oriented software. Feature-oriented software forms a popular concept to efficiently realize software reuse. Developing feature-oriented software is well accepted to accomplish software reuse in an efficient way. Developing product variants by exploiting software reuse requires verification of these variants by exploiting test reuse. However, the reuse of tests in the verification of variants is an underworked topic. In this study, we propose a model-based approach to top-down testing of feature-oriented software that does not have dependency or conflict between features. In the case study, event sequence graphs (ESGs) are used to model the software under consideration and then to generate test cases for positive and negative testing. The generated tests are executed via SahiPro web test automation tool, of which scripts are also automatically generated from ESGs.
Bu çalışma, özellik yönelimli yazılımlarda potansiyel olarak çok fazla sayıda olabilecek olan ürün konfigürasyonlarının, diğer bir deyişle varyantlarının, testiyle ilgili model tabanlı bir yaklaşım önermektedir. Özellik yönelimli yazılım geliştirme, yazılımın yeniden kullanımını verimli bir şekilde hayata geçirmek için kabul görmüş bir yaklaşımdır. Ürün varyantlarını yazılımın yeniden kullanımından faydalanarak geliştirirken, bu varyantları, testlerin yeniden kullanımından faydalanarak doğrulama gereksinimi doğar. Ancak bu şekilde geliştirilen yazılımların doğrulanması sürecinde testlerin yeniden kullanımı, üzerinde az çalışılmış bir konudur. Bu çalışmada, özellikleri arasında bağımlılık (gerektirme) veya çakışma (dışlama) bulunmayan özellik yönelimli yazılımların testi için en geniş kapsamdan varyanta inen, model temelli bir yaklaşım önerilmiştir. Vaka çalışmasında, değerlendirmeye tabi tutulan yazılımın modellenmesi ile hem pozitif hem de negatif test durumlarının üretilmesi için Olay Sıra Çizgeleri kullanılmıştır. Üretilmiş test durumları web test otomasyon aracı olan ve Olay Sıra Çizgelerinden otomatik olarak elde edilen betikleri işleten SahiPro ile gerçekleştirilmiştir.
Description: 12th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2018; Istanbul; Turkey; 10 September 2018 through 12 September 2018
URI: http://ceur-ws.org/Vol-2201/UYMS_YTM_2018_paper_74.pdf
http://hdl.handle.net/11147/7054
ISSN: 1613-0073
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7054.pdfConference Paper534.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

6
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.