Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7041
Title: Saydam artıklı çalıştırma için vekil tasarım örüntüsü kullanımı
Other Titles: Using proxy design pattern for transparent redundant execution
Authors: Öz, Dündar
Öz, Sinan
Öz, Işıl
Keywords: Object-oriented programming
Proxy design pattern
Redundant execution
Software reliability
Issue Date: 2018
Publisher: CEUR Workshop Proceedings
Source: Öz, D., Öz, S. ,and Öz, I. (2018, September 10-12). Saydam artıklı çalıştırma için vekil tasarım örüntüsü kullanımı. A. Tarhan and Murat E. (Eds.), Paper presented at 12th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2018; Istanbul; Turkey.
Abstract: In this study, we propose a transparent model for reliable execution of object-oriented software. We design a generic object-oriented programming tool for redundant software execution to provide the desired level of reliability against transient hardware faults. To achieve this, we utilize the Proxy design pattern which is one of the well-known GoF design patterns that are formed to make software systems exible and easy to maintain. Proxy design pattern provides a controlled access and a transparent mechanism for adding new functionalities to an existing object when accessing it. Combining the instruments of dynamic proxy and annotations in Java programming language, we present, Redundant- Caller, a generic, transparent, and con gurable tool for redundant execution and majority voting. Our tool takes any object and creates a dynamic proxy for it which executes the methods of the object multiple times in separate threads, and performs majority voting on the background, requiring minimum amount of change in the original user code. Thanks to annotations, users can con gure the redundant execution scheme methodwise. Our experiments demonstrate that our tool provides a signi cant level of reliability to any object-oriented software with a reasonable amount of performance degradation through multithreaded execution.
Bu çalışsmada, nesneye yönelik programların güvenilir bir şekilde çalıştırılması için saydam bir model önermekteyiz. Geçici donanım hatalarıa karşı istenen seviyede güvenilirliği sağlayabilmek amacıyla artıklı (redundant) program çalıştıması için genel bir nesneye yönelik programlama araç tasarladık. Bunun için yazılım sistemlerini esnek ve kolay sürdürülebilir yapabilmek için oluşturulmuş ve yaygınca kullanılan GoF tasarım örüntülerinden biri olan vekil tasarım örünüsünü kullandık. Vekil tasarım örüntüsü, var olan bir nesneye erişirken ona yeni fonksiyonellikler eklemeye yarayan saydam bir düzenek ve kontrollü bir erişim sağlamaktadır. Java programlama dilindeki dinamik vekil ve annotation araçlarını birleştirerek, artıklı çalıştırma ve çoğunluk oylaması için genel, saydam ve yapılandırılabilir bir araç olan RedundantCaller'ı sunmaktayız. Aracımız, herhangi bir nesneyi alır ve özgün kullanıcı koduna en az miktarda değişiklik gerektirerek nesnenin metotlarını farklı iş parçacıkların da çoklu miktarda çalıştıran ve arka planda çoğunluk oylaması yapan bir dinamik vekil yaratır. annotationlar sayesinde, kullanıcılar artıklı çalıştırmayı metot seviyesinde yapılandırabilirler. Deneylerimiz göstermektedir ki; aracımız herhangi bir nesneye yönelik program için çok iş parçacıklı çalıştırma sayesinde makul bir performans düşüşüyle kayda değer bir güvenilirlik seviyesi sağlamaktadır.
Description: 12th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2018; Istanbul; Turkey; 10 September 2018 through 12 September 2018
URI: http://ceur-ws.org/Vol-2201/UYMS_2018_paper_25.pdf
http://hdl.handle.net/11147/7041
ISSN: 1613-0073
1613-0073
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7041.pdfConference Object597.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

170
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

70
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.