Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/7039
Title: Android uygulaması testi için ideal test ön çalışması
Other Titles: Ideal test for android testing: Preliminary work
Authors: Mercan, Gizem
Akgündüz, Evrim
Kılınççeker, Onur
Challenger, Moharram
Belli, Fevzi
Keywords: Android application
Ideal test
GUI testing
Test generation
Holistic test
Finite state machine
Issue Date: 2018
Publisher: CEUR Workshop Proceedings
Source: Mercan, G., Akgündüz, E., Kılınççeker, O., Challenger, M., and Belli, F. (2018, September 10-12). Android uygulaması testi için ideal test ön çalışması. A. Tarhan and Murat E. (Eds.), Paper presented at 12th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2018; Istanbul; Turkey.
Abstract: This paper proposes a hybrid method combining well-known holistic test and mutation testing in software testing for Graphical User Interface (GUI) testing of an android application. Moreover, this hybrid method satisfies requirements of ideal testing that is well known and important in software testing. Presence and absence of GUI based faults are tested within this work experimentally and comparatively in the scale of given or constructed model. First step of the method is modeling the given GUI of android application by Finite State Machine (FSM) and then converting this FSM to Regular Expression (RE). Then, test sequences are generated from a context table that is obtained analysis of the RE model. This process defines first part of the Holistic Testing namely positive testing. In second part called negative testing, the test sequence generation procedure is applied mutants of the FSM obtained after applying selected mutation operators. The generated test sequences from original and mutant models are executed on mutant and original android applications respectively. Test sequences are filtered by using pre-defined selection criteria for both positive and negative testing to achieve ideal test suites that are satisfying requirements of the ideal testing.
Bu çalışmanın amacı yazılım testi alanında yaygın olarak kullanılan Bütünsel Test (Holistic Test) ve Mutasyon Testi (Mutation Testing) yöntemlerinin kullanılarak model tabanlı melez bir yöntemin Android uygulamalarının Grafiksel Kullanıcı Arayüz (GKA) testi için öne sürülmesidir. Ayrıca bu melez yöntem test alanında bilinirliği yüksek İdeal Test’in (Ideal Test) gereksinimlerini sağladığı için ayrı bir öneme sahiptir. Öne sürülen melez yöntem sayesinde sistem içindeki kullanıcı arayüz merkezli hataların model ölçeğinde varlığı veya yokluğu, karşılaştırmalı ve deneysel çalışmalar çerçevesinde test edilmiştir. Yöntemin ilk adımı olarak verilen uygulamanın kullanıcı arayüzü bir Sonlu Durum Makinası (SDM) ile modellenmekte ve ardından bu SDM bir Düzenli İfade’ye (Dİ) dönüştürülmektedir. Ardından elde edilen Dİ analizden geçirilerek bağlam tabloları ile ifade edilmekte ve bu tablolar vasıtası ile test dizileri üretilmektedir. Bu işlem pozitif testi tanımlamaktadır. Negatif test için ise aynı işlem SDM’lerden elde edilen mutantlara uygulanmakta ve test dizileri elde edilmektedir. Negatif ve pozitif test için elde edilen test dizileri karşılıklı olarak kod tabalı mutasyonla elde edilen mutantlara ve hatasız sisteme uygulanmaktadır. Test sonuçları tanımlanacak olan test seçim kriterlerine göre bir süzgeçten geçirilmekte ve hem pozitif hemde negatif test için süzgeçten geçirilen test kümeleri elde edilmektedir. Bu işlem sonunda
URI: http://ceur-ws.org/Vol-2201/UYMS_YTM_2018_paper_48.pdf
http://hdl.handle.net/11147/7039
ISSN: 1613-0073
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7039.pdfConference Object814.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record
CORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

3
checked on Apr 14, 2023

Page view(s)

284
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

136
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.