Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6938
Title: Automatic question generation using natural language processing techniques
Other Titles: Doğal dil işleme tekniklerini kullanarak otomatik soru üretme
Authors: Tuğlular, Tuğkan
Tekir, Selma
Keklik, Onur
Keywords: Question generation
Named Entity Recognition
Question answering
Automatic evaluation
Semantic role labeling
Issue Date: Jul-2018
Publisher: Izmir Institute of Technology
Source: Keklik, O. (2018). Automatic question generation using natural language processing techniques. Unpublished master's thesis, Izmir Institute of Technology, Izmir, Turkey
Abstract: This thesis proposes a new rule based approach to automatic question generation. The proposed approach focuses on analysis of both syntactic and semantic structure of a sentence. The design and implementation of the proposed approach are also explained in detail. Although the primary objective of the designed system is question generation from sentences, automatic evaluation results shows that, it also achieves great performance on reading comprehension datasets, which focus on question generation from paragraphs. With respect to human evaluations, the designed system significantly outperforms all other systems and generated the most natural (human-like) questions.
Bu tez otomatik soru üretimi için yeni bir kural tabanlı yaklaşım önermektedir. Önerilen yaklaşım, bir cümlenin hem sözdizimsel hem de semantik yapısının analizine odaklanmaktadır. Ayrıca, önerilen yaklaşımın tasarımı ve uygulanması ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Tasarlanan sistemin temel amacı cümlelerden soru üretmek olmasına rağmen, otomatik değerlendirme sonuları, sistemin anlama becerisi gerektiren paragraflar üzerinde de büyük bir performans sergilediğini gösterdi. İnsan değerlendirmelerine gelince, tasarlanan sistem diğer tüm sistemlerden önemli ölçüde daha iyi bir performans gösterdi ve en doğal (insan benzeri) soruları üretti.
Description: Thesis (Master)--Izmir Institute of Technology, Computer Engineering, Izmir, 2018
Includes bibliographical references (leaves: 37-41)
Text in English; Abstract: Turkish and English
URI: http://hdl.handle.net/11147/6938
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001801.pdfMasterThesis558.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

278
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

1,002
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.