Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6667
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKılınççeker, Onur-
dc.contributor.authorBelli, Fevzi-
dc.date.accessioned2018-01-11T06:49:33Z-
dc.date.available2018-01-11T06:49:33Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationKılınççeker, O., and Belli, F. (2017, October 18-20). Grafiksel kullanıcı arayüzleri için düzenli ifade bazlı test kapsama kriterleri. Paper presented at the 11th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2017.en_US
dc.identifier.issn1613-0073-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/6667-
dc.description11th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2017; Alanya; Turkey; 18 October 2017 through 20 October 2017en_US
dc.description.abstractGrafiksel Kullanıcı Arayüzleri (GKA), insan-bilgisayar etkileşimi açışından, bilgisayar tabanlı sistemlerin ana bileşenleridir. Bu çalışma, GKA’ların düzenli ifadeler (Dİ; regular expression) ile modellenmesi ve dahası test kapsama (coverage) kriterleri elde edilmesi için yeni bir yaklaşım öne sürmektedir. Verilen GKA, ya doğrudan bir Dİ ile, ya da (pratikte daha çok yapıldığı şekilde) olay bazlı bir yönlü çizge (YÇ; digraph) ile modellenir ve bu YÇ bir Dİ’ye dönüştürülür. Ne var ki bu Dİ semantik bakımından yalnızca olay bazlıdır. Modeli durum açısından zenginleştirmek için Dİ özel bir teknik ile endekslenir. Önerilen yaklaşım, bu endekslenmiş Dİ’yi analiz ederek durum ve olay bazlı test kapsama kriterleri üretir. Ön araştırmalar göstermektedir ki, önerilen yaklaşım, diğerleri ile karşılaştırıldığında, daha özlü (compact) test takımı üretimine olanak sağlamaktadır.en_US
dc.description.abstractGraphical User Interfaces (GUI) are popular for enabling comfortable user interactions (UI) of computer-based systems with users. This paper introduces a new approach for modeling GUIs with regular expresion (RE), and moreover, obtaining coverage critaria for GUI testing. The GUI under test is assumed to be modeled by a RE, the symbols of which are semantically interpreted as events. For enriching this RE by information also about states, the RE will be scanned by equivalent FSAs, forwards and backwards. Thereby, the appearing states will be noted as indices of the RE. The resulting coded format of the RE, which is obtained by simultaneous backwards and forwards scanning, contains all information necessary for generating coverage citeria that includes both event and state information. Preliminary experiments show that proposed approach enables to generate more compact test cases at less costs compared with others.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherCEUR Workshop Proceedingsen_US
dc.relation.ispartof11th Turkish National Software Engineering Symposium, UYMS 2017en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEvent Sequence graphsen_US
dc.subjectFinite state automataen_US
dc.subjectRegular expressionen_US
dc.subjectGrafiksel Kullanıcı Arayüzüen_US
dc.subjectTest kapsama kriterlerien_US
dc.subjectDüzenli ifadeleren_US
dc.titleGrafiksel kullanıcı arayüzleri için düzenli ifade bazlı test kapsama kriterlerien_US
dc.title.alternativeCoverage criteria for testing graphical user interfaces based on regular expressionsen_US
dc.typeConference Objecten_US
dc.institutionauthorBelli, Fevzi-
dc.institutionauthorKılınççeker, Onur-
dc.departmentİzmir Institute of Technology. Computer Engineeringen_US
dc.identifier.volume1980en_US
dc.identifier.startpage332en_US
dc.identifier.endpage343en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85035152490en_US
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.wosqualityN/A-
dc.identifier.scopusqualityQ4-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeConference Object-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
crisitem.author.dept03.04. Department of Computer Engineering-
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6667.pdfConference Paper448.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

3
checked on Jul 19, 2024

Page view(s)

320
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

100
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.