Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6571
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzdemir, Semahaten_US
dc.contributor.authorSungur, Burcu-
dc.date.accessioned2017-12-12T11:52:49Z
dc.date.available2017-12-12T11:52:49Z
dc.date.issued2017-07
dc.identifier.citationSungur, B. (2017). Evaluating effects of urban social movements for public space on urban policies. Unpublished master's thesis, İzmir Institute of Technology, İzmir, Turkeyen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11147/6571
dc.descriptionThesis (Master)--Izmir Institute of Technology, City and Regional Planning, İzmir, 2017en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (leaves: 115-125)en_US
dc.descriptionText in English; Abstract: Turkish and Englishen_US
dc.description.abstractThis thesis is about the urban social movements for public space which defend, reclaim and add use value to urban public spaces. The main aim of the study is to examine the achievements and the effects of these movements to urban policies. The study consists of two main parts. In first part, the conceptual researches were carried out. The concepts of the public space and the right to the city were examined. It was examined what are the urban social movements for public space and in which ways they changed within the historical processes. The research was carried out as part of European and American cities as well as including some cities in Turkey. In the second part, the city of İzmir was chosen for case studies. The urban social movements for public space in İzmir were examined beginning from 1990s. The achievements of these movements and the fact how much presence they establish in urban policies were also evaluated. In case studies, various publications were examined and a media and social media review were carried out; some methods such as direct observation and interview were used. It is concluded in the study that these movements can have a positive effect upon urban policies. While the study is concluded with a comparison between İzmir and the other cities examined within the study; some suggestions were offered to city dwellers that they should continue defending public spaces and to local governments that they should incorporate the ideas and energies of city dwellers in urban planning by working with them.en_US
dc.description.abstractBu tez çalışması kentsel kamusal alanları savunan, bu alanları yeniden talep eden ve bu alanlara kullanım değeri katan, kamusal alan talepli kentsel sosyal hereketler ile ilgilidir. Çalışmanın temel hedefi bu hareketlerin başarısını ve kentsel politikalara olan etkisini değerlendirmektir. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde kavramsal araştırmalar yapılmıştır. Kamusal alan ve kent hakkı kavramları birlikte incelenmiştir. Kamusal alan talepli kentsel sosyal hareketlerin ne olduğu ve tarihsel süreçler içerisinde nasıl değişimler gösterdiği araştırılmıştır. Araştırma Türkiye dahil olmak üzere, Avrupa ve Amerika kentleri kapsamında yapılmıştır. İkinci kısımda ise alan çalışmaları için seçilmiş olan İzmir’de gerçekleşen kamusal alan talepli kentsel sosyal hareketler 1990 yılından itibaren araştırılmıştır. Bu hareketlerin başarısı ve kentsel politikalarda ne kadar yer edinebildikleri değerlendirilmiştir. Alan araştırmasında, çeşitli yayınlar, medya ve sosyal medya taraması yapılmış, doğrudan gözlem ve mülakat gibi yöntemler kullanılmıştır. Araştırmada, hareketlerin kentsel politikalara olumlu yönde etki edebildiği sonucuna varılmıştır. Çalışma İzmir ve incelenen diğer kentlerin karşılaştırılması ile sonuçlandırılırken, kentliye, kamusal alan savunusuna devam etmesi ve yerel yönetimlere, kentli ile birlikte çalışarak onların fikir ve enerjilerini kentsel planlamaya dahil etmesi ile ilgili öneriler sunulmuştur.en_US
dc.format.extentxi, 133 leavesen_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherIzmir Institute of Technologyen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUrban social movementsen_US
dc.subjectUrban policiesen_US
dc.subjectPublic spacesen_US
dc.subjectUrban planningen_US
dc.subjectİzmiren_US
dc.titleEvaluating effects of urban social movements for public space on urban policiesen_US
dc.title.alternativeKamusal alan talepli kentsel sosyal hareketlerin kentsel politikalara olan etkilerinin değerlendirilmesien_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.institutionauthorSungur, Burcu-
dc.departmentThesis (Master)--İzmir Institute of Technology, City and Regional Planningen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.languageiso639-1en-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:Master Degree / Yüksek Lisans Tezleri
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T001596.pdfMasterThesis20.67 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Jul 15, 2024

Download(s)

80
checked on Jul 15, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.