Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6440
Title: Türkçe manzara metni veri kümesi
Other Titles: Scene text dataset in Turkish
Authors: Erdoğmuş, Nesli
Keywords: Türkçe
Veri kümesi
Manzara metni
Tanıma
Tespit
Turkish
Data sets
Detection
Character recognition
Issue Date: 2017
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Source: Erdoğmuş, N. (2017, May 15-18). Türkçe manzara metni veri kümesi. Paper presented at the 25th Signal Processing and Communications Applications Conference. doi:10.1109/SIU.2017.7960663
Abstract: Manzara metni tespit etme ve tanıma gerçek dünya imgelerinden anlamlı içerik çıkarmada ve bu imgelerden olu-şan büyük veri kümelerinde aranan metni bulup getirmede büyük kolaylık sağladığından araştırmacılardan artan bir ilgi görmektedir. Buna rağmen, bu alanda yaygın olarak kullanılan imge kümelerinin büyük kısmı İngilizce metinler içerdiklerinden yapılan çalışmalar tek dil ile kısıtlı kalmıştır. Buradan yola çıkarak, geliştirilen manzara metni tespit etme ve tanıma teknolojilerinin Türkçe metinlere uygulanması, performanslarının analiz edilmesi ve Türkçe’ye özgün algoritmaların geliştirilmesi amacıyla literatürde ilk kez bir Türkçe manzara metni veri kümesi oluşturulmuştur. Bu bildiride, kısaca STRIT (Scene Text Recognition In Turkish) olarak adlandırılan veri kümesinin içeriği anlatılmaktadır. Buna ek olarak, Türkçe manzara tespiti ve tanınması için iki taban çizgisi yöntemi denenmekte ve ön sonuçlar takdim edilmektedir.
Scene text localization and recognition keeps attracting an increasing interest from researchers due to its valuable advantage in extracting content from real world images and in image retrieval via text search. Nevertheless, due to the fact that the majority of the image datasets that are commonly used in this field is comprised of text in English, the related studies have mostly been limited to a single language. On that account, in order to apply the technologies developed for scene text detection and recognition to Turkish scene text, analyze their performances and to develop Turkish language specific algorithms, a Turkish scene text database is collected for the first time in the literature. In this paper, the contents of this database, shortly called STRIT (Scene Text Recognition In Turkish), are detailed. Additionally, two baseline methods are tested to detect and recognize scene text in Turkish and the preliminary results are presented.
Description: 25th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2017; Antalya; Turkey; 15 May 2017 through 18 May 2017
URI: http://doi.org/10.1109/SIU.2017.7960663
http://hdl.handle.net/11147/6440
ISBN: 9781509064946
Appears in Collections:Computer Engineering / Bilgisayar Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6440.pdfConference Paper270.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

194
checked on Jun 19, 2023

Download(s)

484
checked on Jun 19, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.