Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11147/6429
Title: Entropik kümeleme kullanılarak beyin aktivitesi karakterizasyonu
Other Titles: Brain activity characterization by entropic clustering of EEG signals
Authors: Olcay, Bilal Orkan
Karaçalı, Bilge
Özgören, Murat
Güdücü, Çağdaş
Keywords: Electroencephalography
Entropy
Mutual informations
Hierarchical clustering
Elektroensefalografi
Ortak bilgi
Entropi
Hiyerarşik kümeleme
Issue Date: 2017
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Source: Olcay, B. O., Karaçalı, B., Özgören, M., and Güdücü, Ç. (2017, May 15-18). Entropik kümeleme kullanilarak beyin aktivitesi karakterizasyonu. Paper presented at the 25th Signal Processing and Communications Applications Conference. doi:10.1109/SIU.2017.7960503
Abstract: In this study, two novel entropy and mutual information based algorithms have been proposed to characterize the stimulus specific brain activity. In the first method, inter-channel mutual information of electroencephalography signals has been calculated and the channels that exhibit synchronized behaivour during stimulus. In the second method, the responsiveness of the individual channels has been characterized in an entropic manner and then, the channels which demonstrates stimulus specific entropic behavior have been obtained. The performance of the proposed methods has been simulated on a real dataset obtained from Dokuz Eylul University Brain Biophysics laboratory. The results demonstrate that different regions of the brain exhibit a coherent activity during stimulus.
Bu çalışmada, uyarana özgü beyin aktivitesini, ortak bilgi ve entropi metotlarını kullanarak karakterize eden iki yeni yöntem önerilmiştir. İlk yöntemde zaman penceresi içerisinde kalan beyin aktivitesi, elektroensefalografi kanalları arasında ortak bilgi hesaplanmış, ortak bilginin yüksek olduğu kanallar hiyerarşik olarak kümelenerek uyaran esnasında karşılıklı olarak birlikte davranış sergileyen kanal kümeleri bulunmuştur. İkinci yöntemde ise, kanalların uyaran esnasında bireysel olarak sergilediği yanıtlılık entropik olarak karakterize edilmiş, uyarana özgü davranış sergileyen kanallar istatistiksel olarak belirlenmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Biyofizik laboratuvarından alınan gerçek veriler ile metotların başarımı ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar beynin farklı kortikal bölgelerinin uyaran esnasında birlikte davrandığını göstermektedir.
Description: 25th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2017; Antalya; Turkey; 15 May 2017 through 18 May 2017
URI: http://doi.org/10.1109/SIU.2017.7960503
http://hdl.handle.net/11147/6429
ISBN: 9781509064946
Appears in Collections:Electrical - Electronic Engineering / Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6429.pdfConference Paper219.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

3
checked on Dec 9, 2023

Page view(s)

42
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

36
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.